Hem / Alla nyheter / Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten

Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten

Idrottsrörelsen tar tydlig ställning mot sexuella övergrepp – en trygg miljö för barn och ungdomar är en självklarhet. Samtidigt krävs fler åtgärder för att förebygga och hantera övergrepp, visar en forskningsrapport av Susanne Johansson, GIH.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Trots det är idrotten inte alltid en trygg plats. I forskningsrapporten Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten görs en genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.

– Tystnadskulturen behöver brytas och kunskapen öka om de gråzoner som kan skapas i idrottens många förtroende- och beroenderelationer, både för att förebygga och hantera händelser som inträffar. Till att börja med behöver idrottsförbunden erkänna att sexuella övergrepp kan förekomma och förekommer – även i deras egen idrott, säger Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

De tio förbund som ingår i rapporten är fotboll, innebandy, ridsport, simidrott, gymnastik, tennis, ishockey, handboll, basket och friidrott. Studien är initierad och finansierad av Riksidrottsförbundet med syfte att bidra till att stärka idrottsrörelsens gemensamma arbete för att skapa verkligt trygga idrottsmiljöer, inte minst för barn och ungdomar.

– Att barn och ungdomar är trygga och mår bra i sin idrott är det viktigaste och mest grundläggande för hela idrottsrörelsen. Vi vuxna inom idrotten behöver ta ett större gemensamt ansvar och har mycket kvar att göra. Rapporten och rekommendationerna blir ett viktigt stöd i vårt fortsatta arbete, säger Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet.

Rekommendationer till idrottsrörelsen

  • Erkänn sexuella övergrepp som förekommande problem inom idrotten
  • Tydliggör problembilden
  • Utse ansvariga funktioner och personer
  • Förändra normer och förhållningssätt
  • Utveckla åtgärder

Läs mer om rekommendationerna i rapporten

Mer om RF:s arbete för trygg idrott

Stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer

Barnens spelregler – för en tryggare barn och ungdomsidrott

För mer information kontakta

Malin Träff
Ansvarig barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet
08-699 60 67 
This is a mailto link