Hem / Alla nyheter / Glöm inte bort idrotten när trygghetssatsningar görs och planeras

Glöm inte bort idrotten när trygghetssatsningar görs och planeras

Vi behöver långsiktiga samarbeten så att idrottsrörelsen kan fortsätta verka för ett Sverige som håller ihop. Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, och Jane Andersson, ordförande RF-SISU Skåne, på debattplats i Skånska Dagbladet.

I en tid av polarisering, ökad bostadssegregation samt ökande ohälsa skapar osäkerheten för framtiden en oro bland många. Tempot i vårt mediala och digitala tidevarv gör att debatter om våra samhällsutmaningar alltför ofta handlar om reaktiva och repressiva åtgärder. Det handlar om hårdare straff för brott, fler poliser i utsatta områden och mer mediciner mot sjukdomar och ohälsa. Förebyggande och långsiktiga åtgärder lyser med sin frånvaro, trots att de är billigare och effektivare.

Vi vet att föreningsidrotten aktiverar, minskar stillasittandet och bidrar till att minska hälsoklyftorna. Vi vet att föreningsidrotten skapar nätverk och bygger broar över gränser, att gemenskapen och tillhörigheten skapar ett skydd mot psykisk ohälsa. Exempelvis i Kristianstad har idrotten samlat krafter och på så sätt ökat tryggheten i utsatta områden. Forskaren Ola Segnestam Larsson har försökt mäta idrottsrörelsens ideella insatser i pengar. Det motsvarar mer än 20 miljarder kronor. Samhället tjänar bland annat i minskade kostnader för ohälsa och brottslighet. Men samhället vinner även något som är svårt att mäta i studier – idrottens funktion som ett sammanhållande samhällskitt. 

Riksidrottsförbundet vill att

  • Politiken inte glömmer bort idrotten när trygghetssatsningar görs och planeras.

  • Politikerna tar initiativ till platssamverkan för att idrottsföreningar tillsammans med kommunen, butiksägare, andra idéburna organisationer och engagerade boende ska kunna ta tillbaka eller bibehålla det offentliga rummet – såsom torg, områdescentrum med mera, så att de fortsatt blir mötesplatser över generationer som bygger en områdesgemenskap. 

Politiken står ofta upp för idrotten och det finns ett stort intresse att möta oss inom Sveriges största folkrörelse. Politiker lyfter ofta vår samhällsnytta, hur vi bidrar till allt ifrån minskad ohälsa till att människor i ett samhälle upplever ökad trygghet då brottsligheten går ned. Politiker, över blockgränserna, är överens om att idrotten bör ha ett gott ekonomiskt stöd och de brukar också vara överens om att vi som folkrörelse själva ska bestämma vart pengarna ska gå. Men vi ser också med oro på hur politiker glömmer bort idrotten när trygghetssatsningar ska göras. 

Skapar möten över gränser

Idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna med fler än tre miljoner medlemmar. Den svenska idrottsmodellen bygger på ett stort förtroende mellan staten, kommuner och idrotten. Detta på grund av våra demokratiskt uppbyggda, ideella organisationer som styrs av medlemmar, inte av politiker eller myndigheter.

Sverige behöver unga människor som växer upp till starka, självständiga, toleranta och medkännande samhällsmedborgare och som möts över gränser – geografiska, sociala och kulturella. Med stöd av vuxna kan vi nå dit. Studier visar att idrotten är den viktigaste platsen för många efter hem och skola. Vi är 650 000 ledare som genom idrotten bygger framtidens vuxna och ett starkt Sverige.  

Vi vill behålla det framgångsrika koncept som utmärker den svenska idrottsmodellen – stor självständighet i kombination med öppenhet och lyhördhet till de övergripande målen för statens stöd till idrotten. 

Idrottsrörelsen är en stark folkrörelse som gör mycket. Med rätt förutsättningar kan vi göra ännu mer. Vi behöver politiker som tänker långsiktigt och som låter idrottsrörelsen utvecklas av sina medlemmar. Med långsiktiga samarbeten över partigränserna kan idrottsrörelsen tillsammans med andra verka för ett Sverige som håller ihop. Först då skapas en riktig stark folkrörelse som får verka i många decennier framöver. Ett Sverige med en framtid som både idrotten och samhället kan se fram emot.

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet 

Jane Andersson
Ordförande RF-SISU Skåne 

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter