Hem / Alla nyheter / Hållbarhet i fokus för att vinna hem internationella evenemang

Hållbarhet i fokus för att vinna hem internationella evenemang

Att arrangera internationella mästerskap är viktigt för svensk idrott på flera sätt. Evenemang kan skapa glädje och gemenskap, tillväxt och stolthet. Samtidigt stärks bilden av Sverige utomlands. Vad är aktuellt just nu och på vilket sätt arbetar RF?

I Sverige har vi en lång och stolt tradition av att arrangera internationella idrottsevenemang och vi vill fortsatt stå oss bra i den allt hårdare internationella konkurrensen. Just nu spelas EM i handboll i bland annat Malmö, Göteborg och Stockholm.

– Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet både vad gäller planering och genomförande av evenemang är högst på agendan. Även det som vi benämner evenemangets legacy, arvet efter ett evenemang, får allt större fokus, säger Leif Johansson, sakkunnig för internationella evenemang vid Riksidrottsförbundet.

Exempel på hållbarhetsinitiativ är alpina VM 2019 som hölls i Åre där partnersamarbeten utgick från just hållbarhet. I Curling-EM 2019 i Helsingborg lyckades Curlingförbundet driva igenom att ta bort den bilservice med skjutsar för aktiva och andra internationella representanter som vid varje mästerskap varit ett krav. Istället hänvisade man till promenader och lokaltrafik.

I kommande U17-EM i fotboll som ska spelas i Falkenberg, Varberg, Halmstad och Ängelholm har Fotbollförbundet aktivt arbetat med hållbarhetsperspektiv för arenan.

Social hållbarhet har fått en allt mer framträdande roll. Social hållbarhet och arvet efter evenemanget får arrangerande specialidrottsförbund och destination att förhålla sig till frågor som:

 • Vad är syftet med ett evenemang på hemmaplan?
 • Vad ska evenemanget bidra med på kort och lång sikt?
 • Vilket värde ska evenemanget tillföra de boende på destinationen, volontärer, aktiva, funktionärer och åskådare?

– Det finns en ökad medvetenhet om vikten av att ha en balans i dessa frågor och koppla det till ekonomisk hållbarhet utifrån vad vissa insatser och planer är värda i relation till varandra. Kanske måste delar få kosta för att det å andra sedan ger positiva kvarvarande aspekter av social eller miljömässig hållbarhet, förklarar Leif Johansson.

Ekonomiskt stöd för ansökan

Inför pågående EM i handboll har RF bland annat bidragit med ekonomiskt stöd för ansökan, så kallat bid. Utöver det har ett pilotprojekt genomförts med fokus på internationell marknadsföring, med målet att på nya sätt locka internationella besökare till mästerskapet.

– Bid och pilotprojekt är de enda ekonomiska stöd RF har möjlighet att ge till specialidrottsförbund som söker arrangera evenemang. Men vi erbjuder utbildning och kompetensstöd under hela processen från ansökan genom planering och genomförandefaserna, säger Leif Johansson.

Bland annat erbjuds arrangören prognosverktyg, modell för legacyarbete, webbverktyg för hållbarhetsarbete och studiematerial för idrottsevenemang via SISU Idrottsutbildarna.

RF verkar för att på nationell nivå skapa större samverkan kring internationella evenemang. I dag fungerar samverkan mellan idrott och destinationer bra, i viss mån även regioner. För att ytterligare öka kompetensen hos arrangörerna har samarbete inletts med Svensk Live. RF är också delaktigt i ett forskningsprogram om hållbarhet och publika evenemang som just inletts. Tillsammans med besöksnäringen arbetar vi också för att öka statens intresse och involvering i evenemang.

Fakta om stöd för att arrangera mästerskap

 • Specialidrottsförbund (SF), som är medlem i RF, kan söka ekonomiskt stöd till förstudie eller ansökan av internationella idrottsevenemang i Sverige och stöd för ett utvalt pilotprojekt i arbetet med internationella idrottsevenemang. RF ger inte ekonomiskt stöd för genomförande av evenemang.
 • RF arrangerar mötesplatser och träffar för att specialidrottsförbund ska kunna knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra som jobbar med idrottsevenemang.
 • Handledning – Hållbara och vinnande bids. En konkret handledning med förslag på hur ni bäst arbetar för att skapa en bid/ansökning av ett internationellt idrottsevenemang. Vi beskriver hur du kan göra och hur arbetsprocessen ser ut.
 • Prognosverktyg. Ett kompetensverktyg där ni i dialog med samarbetande parter kan diskutera värdet av ert kommande evenemang. Verktyget är framtaget i samarbete med Göteborg & Co där vi idag utbildat över 400 personer från idrott, destinationer, evenemangsarrangörer och företag. RF erbjuder kontinuerliga utbildningar både centralt och lokalt.
 • Hållbara idrottsevenemang – fakta och tips. I vårt webbverktyg kan du välja mellan en rad olika aspekter som kan ge dig stöd i ert hållbarhetsarbete
 • Erfarenhetsbank. Ta del av erfarenheter från tidigare internationella idrottsevenemang inför ert eget arbete.
 • Legacy av idrottsevenemang. Här får du ett förslag på en modell att använda i den forskningsrapport som är framtagen 2019 av Göteborgs universitet på uppdrag av RF.
 • Vinnande evenemang. En utbildning för er styrgrupp/arbetsgrupp som vi tillsammans skräddarsyr efter ert evenemangs förutsättningar.
 • Handledning – Hållbara och vinnande evenemang. Här ger vi dig råd och tips på hur man bäst arbetar med evenemanget från att det är beslutat till att det är genomfört.
 • Evenemangsutbildningsmaterial. Utbildningsmaterial från SISU Idrottsböcker som utgör ett stöd för den lilla som stora evenemangsorganisationen.
 • Värdskapsutbildning. Ett stöd från SISU Idrottsböcker för att utbilda era volontärer.

För mer information kontakta
Leif Johansson 
Sakkunnig internationella evenemang Riksidrottsförbundet 
08-699 62 26