Hem / Alla nyheter / Idag får 2000 föreningar besked om ansökt kompensationsstöd

Idag får 2000 föreningar besked om ansökt kompensationsstöd

Under fredagen får 2000 idrottsföreningar besked om summan av kompensationsstöd för perioden oktober–december 2020. Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbats värst får mest stöd.

130 miljoner kronor fördelas idag till 2000 idrottsföreningar och 31 förbund. Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 1 oktober till och med 31 december 2020. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Strax över 40 procent av det totala ansökta beloppet har kunnat delas ut.

Fördelning av stöd sorterad på förening, idrott, kommun och distrikt

Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening. Stödet till föreningarna börjar betalas ut måndag den 1 mars och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd under vecka 9.

Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterat. Idrottsföreningarnas möjligheter att bedriva sin verksamhet som helhet är fortsatt mycket begränsade på grund av nuvarande smittläge.

– Även om det känns bra att vi nu kan kompensera idrottsföreningarna till en del för uteblivna intäkter under slutet av 2020 är jag orolig. Inga föreningar har kompenserats fullt ut under 2020 och pandemin pågår. Just nu har vi inga mer löften om ytterligare stöd från regeringen från 1 mars och framåt. Som företrädare för landets största folkrörelse är det anmärkningsvärt inte minst när det samtidigt förlängs stöd inom andra områden – men inte idrotten. Våra engagerade ledare runt om i Sverige måste kunna känna att deras insatser värderas högre och att de kan lita på att föreningen även framåt kommer att kompenseras för att klara att överleva, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06