Hem / Alla nyheter / Idag får föreningar besked om kompensationsstöd för våren 2021

Idag får föreningar besked om kompensationsstöd för våren 2021

Över 2500 idrottsföreningar tilldelas 513 miljoner kronor för perioden januari till april 2021. Stödet ska kompensera idrottsföreningens uteblivna intäkter och kostnader på grund av corona.

– Det har varit en vinter och början på våren där idrotten fått stänga ner till stora delar. Tyvärr kan ingen bli fullt ut kompenserad. Men det känns ändå bra att vi nu kan betala ut ett stöd som betyder mycket för många och jag hoppas att det också kan ge föreningar och ideella ledare över hela landet energi så vi tillsammans orkar fortsätta kämpa för att nå så många som möjligt även framöver, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har uppdrag att fördela det kompensationsstöd som regeringen har beslutat om till idrotten. Riksidrottsförbundets styrelse har fattat beslut om fördelningen av kompensationsstöd till idrottsföreningar.

Summerat för 2020 till och med april 2021 har över 5 500 unika föreningar ansökt om 3,6 miljarder kronor i kompensationsstöd, utan att kostnader för personal eller uteblivna sponsor- och mediaintäkter har räknats med. Riksidrottsförbundet har kunnat täcka ungefär halva det behovet via kompensationsstödet.

– Idrottsrörelsen har drabbats hårt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt och att återstarta vår verksamhet kommer att vara en lång process över flera år. Därför har Riksidrottsstyrelsen också äskat 900 miljoner kronor i återstartsstöd för perioden 2022 till 2024. Fortsatt stöd är en förutsättning för att idrottsrörelsen ska ha möjlighet att komma tillbaka med full kraft, säger Björn Eriksson.

Fördelning av stöd sorterad på förening, idrott, kommun och distrikt

Fördelningen gäller de 2349 idrottsföreningar som tilldelas stöd direkt från Riksidrottsförbundet. Resterande föreningar har sökt via sitt specialidrottsförbund och får besked från specialidrottsförbundet.

Vid frågor om kompensationsstödet till idrottsföreningar – kontakta This is a mailto link.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06