Hem / Alla nyheter / Idrotten glöms bort när städerna växer

Idrotten glöms bort när städerna växer

Hälften av Sveriges kommuner har inte en långsiktig plan för idrotten när städerna växer. Samtidigt svarar var fjärde kommun att det är brist på ytor och mark till plats för idrott. Det visar Riksidrottsförbundets årliga kommunundersökning.

– Behovet av motion och rörelse har aldrig varit större, och svenska barn är de mest stillasittande i hela Norden. Landets 20 000 idrottsföreningar vill bidra till att fler rör på sig och mår bättre genom hela livet, men då måste det skapas förutsättningar för vår verksamhet. Tillgången till idrottsytor och idrottens roll i samhällsplaneringen behöver tas på allvar, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Sverige har under flera år haft den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Den långsiktiga planeringen är avgörande för att bygga hållbara samhällen. RF:s enkätundersökning visar att 45 procent av kommunerna har gjort en analys av tillgång till idrottsytor i kommunen. Var fjärde kommun svarar att det är brist på lämpliga ytor/mark till anläggningar och idrottsytor. Ungefär hälften av kommunerna uppger att de inte har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar. Det är en marginell förbättring med två procentenheter jämfört med 2018 då 33 procent uppgav att de hade en plan.

– Sammantaget visar resultatet att idrottsytor glöms bort när fokus ligger på att bygga bostäder. Det riskerar att bygga in segregation och ohälsa när vi egentligen behöver bygga för vår hälsa. Idrotten måste komma med tidigt i kommunernas planering. Vi vill att idrott läggs till i plan- och bygglagen, säger Björn Eriksson.

Här hittar du hela kommunundersökningen 

Gör din röst hörd

Visa att du också tycker att det här är en viktig fråga! På Bygg för vår hälsa kan du med några enkla knapptryck skicka e-post till kommunstyrelsens ordförande i din hemkommun. Dela med dig av dina tankar om hur anläggningssituationen ser ut hos er.

Fakta om RF:s kommunundersökning

Kommunundersökningen genomförs årligen av Riksidrottsförbundet. Årets kommunstudie genomfördes mars–maj 2019 och skickades ut till samtliga kommuner i Sverige. 84 procent av kommunerna svarade på enkäten. Förutom anläggningar så omfattar undersökningen även frågor om utvecklingen av det ekonomiska stödet till idrotten, särskilda idrottssatsningar inom kommunerna, förekomsten av idrottspolitiska program med mera.

För mer information, kontakta:

Mattias Hjelmberg
Intressepolitik, Riksidrottsförbundet
08-699 61 54

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter