Hem / Alla nyheter / Idrotten samlas inför fördelning av det förlängda krisstödet

Idrotten samlas inför fördelning av det förlängda krisstödet

Under onsdagen samlar RF referensgruppen för fördelning av stöd och på fredag företrädare för samtliga specialidrottsförbund. Syftet är att få inspel i det pågående arbetet med att analysera fördelning av tidigare krisstöd och eventuella justeringar.

– Att lyssna på våra medlemmar under dessa olika processer är en förutsättning för att vi tillsammans ska ta oss igenom denna kristid på ett så bra sätt som möjligt och vi har därför en löpande dialog, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Under juni månad tilldelades 3500 idrottsföreningar 454 miljoner kronor (91 procent) av krisstödet till idrotten på 500 miljoner kronor. Specialidrottsförbund och deras distrikt tilldelades 46 miljoner kronor (9 procent).

– Jag är stolt över att vi kunde fördela stöd på ett snabbt och tydligt sätt så att föreningar verkligen fick snabb kompensation. Grunden var att man kompenseras för det man skulle ha haft som intäkt om inte corona inträffat, men självklart finns det alltid delar vi kan göra bättre, säger Björn Eriksson.

Möten med referensgrupp och specialidrottsförbund kommer bland annat diskutera jämställdhetsperspektivet på stödfördelningen. En annan fråga är hur idrottsrörelsen tillsammans kan säkerställa att krisstödet går till de föreningar som behöver det för att överleva. Så att stöd inte går till de som fått annan kompensation eller använder stödet till att exempelvis värva nya spelare.

– Det vi kan förbättra kring fördelning ska vi göra för att måna om varandra men också ta ansvar för skattemedel så att de som mest behöver krisstöd ska få det, säger Björn Eriksson.

RF inväntar regeringens regleringsbrev kopplat till krisstödet på en miljard kronor. Förhoppningen är att referensgruppen och samtliga specialidrottsförbund ska kunna ta del av förslag till fördelning av stödet i början av oktober. Information till idrottsföreningar och start på ansökningsperiod blir då i mitten av oktober och fördelningen av stöd i november.

När det gäller regeringens förslag till ändringar i förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare väntar RF på beslut. RF har vid flera tillfällen påtalat vikten av att regeringen även ger möjlighet för idrotten att på ett smittsäkert sätt erbjuda tävling i skog, på väg och på vatten – för vår folkhälsa.

RF väntar också på besked från regeringen kring vår begäran att idrottsutövare, ledare, domare och funktionärer som kommer till Sveriges internationella idrottsevenemang på elitnivå ska omfattas av undantag för inreseförbud.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06