Hem / Alla nyheter / Idrottens stöd ändras för att nå fler

Idrottens stöd ändras för att nå fler

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar.

Förändringarna innehåller åtgärder för att öka förändringstakten i linje med Strategi 2025. Förändringarna sker stegvis och de första genomförs från 1 januari 2020.

– Idrottsrörelsen med närmare 3,2 miljoner medlemmar fungerar som ett kitt i samhället och skapar gemenskap och sammanhang. Vi gör mycket men vill mer och har stakat ut vart vi vill i idrottsrörelsens gemensamma måldokument Strategi 2025. För att nå dit behöver vi öka förändringstakten och då är ekonomiskt stöd ett verktyg. Andra verktyg där vi stöder, leder och företräder idrottsrörelsen är i värdegrundsarbetet med instrument såsom idrottsombudsman och visselblåsartjänst som redan införts, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

"Bli bättre på att nå alla"

Förändringar av stödsystemen innebär främst omställningar för specialidrottsförbunden då stödet ges en tydligare inriktning för att bättre möta den förändring som idrottsrörelsen tillsammans beslutat i Strategi 2025. Stöd ökar för att nå de som inte hittar till idrotten idag. Det sker bland annat genom uppsökande initiativ i idrottssvaga områden för att nå fler och jämna ut socioekonomiska ojämlikheter. 

– Kakan är inte större men vi skär den nu på ett annat sätt. Idrott och rörelse är så viktigt för att vi ska må bra, oavsett ålder och ambitionsnivå, och därför måste vi bli ännu bättre på att nå alla. Vi förstår att det här blir en omställning för många av våra medlemsförbund. Vissa får mer och andra får mindre, säger Björn Eriksson.

Effekterna av ändrat stödsystem kommer att följas upp i dialog med medlemsförbunden och med staten. Eventuella justeringar kommer att göras för att hitta en modell som fungerar så bra som möjligt inför perioden 2022 till 2025.

– I processen har de 72 specialidrottsförbunden varit tydliga med vilken typ av verksamhet som ska fokuseras på. Idrotten har påbörjat ett stort förändringsarbete och nu behöver vi ha tålamod och fortsätta arbetet tillsammans i den folkrörelse vi är. Det är en spännande tid där idrottsrörelsen visar att vi verkligen förändrar och vill ännu mer, säger Björn Eriksson. 

Parallellt pågår ett arbete med att även se över det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, som ska vara klart under år 2020. 

För mer information kontakta 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-626 46 06 

Tommy Ohlström
Vice ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-593 97 51