Hem / Alla nyheter / Idrott i förening ger äldre bättre livskvalitet

Idrott i förening ger äldre bättre livskvalitet

Idrott för äldre bedrivs idag i tusentals föreningar. Undersökningen Seniorbarometern visar att idrottande äldre upplever livet som roligare, mer rikt på vänner och att gemenskap och tillhörighet är det bästa som föreningsidrotten ger dem.

– Det här ett kvitto på att idrotten ger bättre livskvalitet för de som är 65 år och äldre som deltar i våra föreningar. De är en stor grupp och under pandemin har behovet av just gemenskap och mötesplatser för äldre blivit extra tydligt. Resultaten visar vilken kraft som idrottsrörelsen kan vara när vi får rätt förutsättningar för att utveckla verksamheten så att ännu fler kan och vill vara aktiva i idrottsföreningar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

2020 och 2021 har Riksidrottsförbundet tilldelats särskilt stöd från regeringen med syftet att skapa bättre förutsättningar för äldre att idrotta i förening och bryta ensamhet hos målgruppen. Som start i arbetet beviljades över 1500 idrottsföreningar verksamhetsstöd för den verksamhet som var i gång.

2021 beviljades 21 specialidrottsförbund stöd för att genomföra pilotprojekt där de under året testat nya anpassade aktiviteter för att utveckla idrottsföreningar, utbilda tränare och ledare, samverka med andra aktörer för att nå fler och även för att synliggöra gruppen 65+ och den verksamhet de deltar i idag. Sammanlagt har 125 idrottsföreningar runt om i landet deltagit i pilotprojekten.

Ytterligare cirka 150 idrottsföreningar har via RF-SISU distrikt fått stöd för att på olika sätt utveckla sin verksamhet för de som är 65 år och äldre.

– Vi vet idag mer tack vare fokus på den grupp som växer snabbast och bara blir fler och fler. Det gäller även vilka aktiviteter de deltar i och bättre kunskap om vad som behöver utvecklas för att fler ska kunna fortsätta eller kanske för första gången i sitt liv hitta till en idrottsaktivitet, säger Aila Ibanez Mengüc, projektledare idrott för äldre (65+) Riksidrottsförbundet.

Här kan du se en intervju med Aila Ibanez Mengüc om rapporten:

Några resultat från Seniorbarometern

  • Nära 9 av 10 seniorer tränar i någon utsträckning. 61 procent gör det minst flera gånger i veckan och hela 25 procent gör det dagligen. 13 procent tränar sällan eller aldrig.
  • Nära en tredjedel är medlemmar i en idrottsförening, fler män än kvinnor. De flesta medlemmar är motionärer men flera har även förtroendeuppdrag som exempelvis kassör.
  • 81 procent av de kvinnliga medlemmarna är motionärer, jämfört med 61 procent av männen. Men fler män än kvinnor deltar i andra former av engagemang eller uppdrag inom föreningen.
  • Seniorer som är medlemmar i en idrottsförening tränar oftare än de som inte är medlemmar och tycker det är viktigare att kunna träffa och umgås med vänner i samband med träningen.
  • Att känna samhörighet med någon och vara en del i något bidrar till meningsfullhet för de föreningsaktiva. Detta är framför allt viktigt ur en sysselsättningsaspekt för de som har avslutat sitt arbetsliv.
  • Det som skulle få seniorer att börja motionera eller motionera mer är framför allt anpassade aktiviteter (18 procent), träning tillsammans med andra i samma ålder (17 procent) och på samma nivå (17 procent).
  • Gemenskap och tillhörighet är det bästa som föreningsidrotten gett dem, menar flera.
  • Medlemmarna upplever livet som roligare och mer rikt på vänner.

Seniorbarometern i sin helhet

Inslag från TV4 Nyhetsmorgon

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06