Hem / Alla nyheter / Idrottsföreningar ska inte drabbas av att ställa upp

Idrottsföreningar ska inte drabbas av att ställa upp

Många föreningar har det tufft just nu på grund av coronaviruset. RF kan idag lämna ett lugnande besked att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Med fler än tre miljoner medlemmar har vi ett ansvar att hjälpa samhället när det krisar. Under mars och april ett vanligt år genomförs fler än en miljon träningar, tävlingar och matcher som samlar 10 miljoner barn och ungdomar sammanlagt. I år blir det inte så – för idrottsrörelsen ställer upp när det behövs.

– Det går emot vår ideologi att inte tävla och idrotta, men prioritet nummer ett är att hjälpa samhället att minska smittspridningen av coronaviruset. Våra 19 000 föreningar och 880 000 ledare ställer upp och gör det bästa i en svår situation, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Regeringens förbud mot större evenemang och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för mindre evenemang kommer få betydande ekonomiska effekter för många föreningar. Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är en viktig grundplåt för många barn- och ungdomsföreningar beräknas utifrån antalet sammankomster som träningar och tävlingar och antalet barn och ungdomar.

– Jag vill lugna våra ideella föreningar i hela landet att det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som vanligt, säger Björn Eriksson. 

Ekonomiska konsekvenser

Regeringen har även meddelat att alla företag och även ideella föreningar som har en skatt att betala och som fått tillfälliga betalningsproblem kan söka anstånd med betalning hos Skatteverket vilket kan underlätta lite för föreningar.

– Riksidrottsförbundet har gjort en första ögonblicksbild av de ekonomiska konsekvenserna för evenemangen som ställs in under mars och april. Jag kommer att lämna över den beräkningen till idrottsminister Amanda Lind vid det planerade möte på onsdag klockan 10, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet har även inlett en djupare analys som tar höjd för evenemang till och med juni.

– Det kommer ta lite tid att överblicka effekterna av det som nu sker. Vi har satt igång arbetet med en mer heltäckande analys som jag får återkomma kring under april månad, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundets egna utvecklingscentrum Bosön används intensivt under hela året av både förbund och föreningar för både träning, tester och utbildning. Riksidrottsstyrelsen har beslutat att de föreningar och förbund som på grund av rådande situation inte kommer kunna vara på Bosön som planerat inte ska drabbas ekonomiskt av det.

För mer info kontakta

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06