Hem / Alla nyheter / Idrottsrörelsen får ytterligare stöd för januari och februari

Idrottsrörelsen får ytterligare stöd för januari och februari

Idrottsrörelsen får ytterligare 335 miljoner kronor i ekonomiskt stöd på grund av corona för perioden januari–februari 2021. Det meddelade regeringen tillsammans med samverkanspartierna Centerpartiet och Liberalerna idag.

– Att vi nu får ytterligare stöd är viktigt. Men pandemin tar inte slut i februari. Ska vi orka hålla i, hålla ut och även hålla ihop måste idrottsrörelsen också få besked som ger oss möjlighet att se en framtid för hela rörelsen på lång sikt. Riksidrottsförbundet kommer den 19 januari att presentera fyra scenarier över 2021 och 2022 och de behov vi ser är både för kompensation och omställning. Vi ser att det uppgår till minst 2–4 miljarder kronor beroende på vilket scenario som inträffar och vi har tidigare äskat 2 miljarder, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

De 335 miljoner kronor som nu tilldelas för perioden januari–februari är ett viktigt stöd även om det inte kommer att täcka de ekonomiska förlusterna för idrottsrörelsen. Sedan tidigare har Riksidrottsförbundet i dialog med medlemsförbunden tagit fram riktlinjer och principer för fördelning av kompensationsstöd under 2020 och nu kommer vi att titta närmare på hur vi ska forma detta stöd.

– Pandemin och dess restriktioner har påverkat idrotten svårt under snart ett års tid. Vi vet att idrottsrörelsen inte är ensamma om att kämpa men vi vet också hur viktiga idrottsföreningarnas insatser är för att vi ska fortsätta röra på oss, bryta stillasittande och må bra oavsett ålder och ambitionsnivå. Idrottsrörelsen behöver kompenseras men också ges möjlighet att se hopp och ljusning över en längre tidshorisont, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06