Hem / Alla nyheter / Idrottsrörelsen höjer kunskapen om terrorberedskap

Idrottsrörelsen höjer kunskapen om terrorberedskap

Den 14 november hölls utbildningen ”Idrottsrörelsens terrorberedskap” i Stockholm. Satsningen är ett led i samarbetet mellan Riksidrottsförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polismyndigheten.

Sedan 2010 råder en förhöjd terrorhotnivå i Sverige och i dagsläget finns inget som tyder på att hotnivån kommer att förändras inom de närmaste åren. Även om sannolikheten att drabbas av ett terrorattentat är mycket låg kan konsekvenserna bli mycket allvarliga och idrottsevenemang är ett av många potentiella mål.

– Att förebygga och försvåra denna typ av attentat kräver kunskap och säkerhetsmedvetenhet hos arrangören men också samverkan mellan flera parter. Tack vare samarbetet med MSB och Polismyndigheten kan vi intensifiera arbetet mot terrorism och hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

När många människor samlas på en liten yta under en förannonserad tid är det oerhört viktigt med noggrant säkerhetsarbete. Det gäller oavsett om det handlar om arenaidrotter eller mer öppna evenemang som orientering, skid- eller golftävlingar.

– Att höja medvetenheten om terrorism och antagonistiska hot är en del av Sveriges krisberedskap. Genom samarbete med Riksidrottsförbundet och Polisen vänder vi oss till idrottsrörelsen för att öka kunskapen om dessa frågor hos de som ordnar stora evenemang. Idrottsrörelsen når många människor och har därför en viktig roll inom krisberedskapen och vi kan genom det här samarbetet skapa ett mer motståndskraftigt samhälle, säger Dan Eliasson generaldirektör på MSB.

Fyra utbildningstillfällen

Vid utbildningen i Stockholm deltar representanter från sjukhus, kommuner, idrottsförbund, distriktsförbund, internationella evenemang och flertalet elitidrottsföreningar inom olika idrotter. Utbildningen genomfördes även i Umeå den 12 november och kommer att hållas i Göteborg den 27 november och Malmö den 5 december.

– Vi vill med denna utbildning öka kunskapen hos de som arrangerar publika idrottsevenemang. Jag vet att kunskapen kan rädda liv när den omsätts till handlingar. Det har jag erfarenhet av i mitt jobb som chef för polisen i Region Stockholm, säger Ulf Johansson.

För mer information om arbetet med idrottsrörelsens terrorberedskap, program för utbildningsdag med mera – kontakta:

Lena Sahlin
Säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet
08-699 62 07