Hem / Alla nyheter / Idrottsrörelsens beslutsfattare samlas på Riksidrottsforum

Idrottsrörelsens beslutsfattare samlas på Riksidrottsforum

I helgen samlas idrottsrörelsen på Riksidrottsforum, ett digitalt arbetsmöte med 260 deltagare. Några av frågorna som ska diskuteras är hur idrottsrörelsen påverkas av coronakrisen, ekonomiska stödformer och parasport.

Riksidrottsforum är mötesplatsen för förtroendevalda eller generalsekreterare i Riksidrottsförbundets eller SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund. På Riksidrottsforum diskuteras viktiga gemensamma frågor och ärenden inför Riksidrottsmötet (stämman) som är planerad att genomföras i Uppsala i maj 2021.

Mötet i helgen genomförs helt digitalt med 260 representanter från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, medlemsförbunden och RF-SISU distrikt.

– Att vi genomför detta arbetsmöte och involverar samtliga medlemsförbund är oerhört viktigt då frågorna handlar om hur vi tillsammans ska fortsätta utveckla arbetet och idrotten. Vi hade såklart önskat att mötet kunnat hållas fysiskt men jag är övertygad om att med den noggranna planering som nu gjorts ges alla deltagare möjlighet att delta och göra sina röster hörde på ett utmärkt sätt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Lördagens första arbetspass handlar om scenarioplanering av coronakrisens långsiktiga påverkan på idrottsrörelsen. Senare under dagen diskuteras bland annat ekonomiska stödformer och parasportverksamheten inom idrottsrörelsen.

Under söndagen väntar två arbetspass om den nya antidopingorganisationen och strategisk plan fram till 2025. Riksidrottsforum avslutas med workshops, där nytt elitidrottsprogram är ett av ämnena.

Här hittar du programmet i helhet

För mer information kontakta 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06