Hem / Alla nyheter / Inget ökat stöd till idrottsrörelsen 2021 i budget

Inget ökat stöd till idrottsrörelsen 2021 i budget

I den budgetproposition som Magdalena Andersson (S) presenterade på måndagen anslås drygt 1,966 miljarder kronor till idrottsrörelsen för 2021.

– Det har varit ett mycket speciellt år och regeringen har under 2020 tilldelat idrottsrörelsen 1,5 miljarder i kompensationsstöd på grund av corona. Det har varit ett välbehövligt stöd men det är klart att idrottsrörelsen också kommer behöva ett utökat generellt stöd framöver. Så som det ser ut nu och troligen även en bit in under 2021 så är det inte troligt att ett ökat stöd till idrotten blir noll kronor, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Idrottsrörelsen ser en rad utmaningar som kräver långsiktiga satsningar. Nu genomförs en scenarioplanering där en rad områden diskuteras, för att med ny energi och sikte framåt kunna hantera både eventuella restriktioner in på det nya året och idrottsrörelsens utveckling i stort över tid. Det handlar till exempel om fortsatta förutsättningar för idrottens arbete som integrationsmotor och betydelsen av idrottsföreningen på landsbygden, elitidrottens framtid och plats för idrott med anläggningar och idrottsmiljöer.

– Jag förutsätter att idrottsrörelsen får ett ökat stöd och möjligheter att både hantera fortsatta restriktioner på grund av pandemin och även utveckla verksamheten framåt för att bidra som den starka samhällskraft vi är. Men det är rimligt att det sker när vi själva gjort klart analysen av behov på längre sikt, vilket vi räknar med är klart i början av 2021. Vi vet redan att idrotten behöver utökat ekonomiskt stöd men också plats för idrott, säger Björn Eriksson.

Det är viktigt att regeringen ser idrottsrörelsens kraft i samhället och lyfter alla de ideella krafter som bidrar varje dag från Karesuando i norr till Trelleborg i söder. I en tid av ökat stillasittande och en pandemi som drabbat idrottsrörelsen hårt är det viktigt att både behålla de som finns i idrottsrörelsen och locka de som vill börja med idrott. Men det kräver rätt förutsättningar.

– Om idrottsrörelsen nu och framåt ska kunna bedriva verksamhet behöver vi någonstans att vara. Detta måste få en lösning för att få fler barn och unga i rörelse. Idrottsrörelsen har visat sig vara en oerhört viktig och stark samhällskraft under pandemin. Låt oss fortsatt vara en kraft i hela landet och ge oss långsiktiga förutsättningar för det, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-626 46 06

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter