Hem / Alla nyheter / Internationell expertis mot matchfixning träffas i Stockholm

Internationell expertis mot matchfixning träffas i Stockholm

Riksidrottsförbundet arrangerar en två dagars träff för att ytterligare stärka arbetet mot matchfixning och brottslighet inom idrotten. Medverkar gör bland annat Polis- och Åklagarmyndigheten samt representanter från Europarådet och INTERPOL.

Den 24–25 november arrangeras en två dagars kunskapsträff på området matchfixning och brottslighet, som anordnas av Riksidrottsförbundet. Träffen är en del i projektet IntegrisportNext, ett EU-finansierat projekt som syftar till att höja medvetenheten och kunskapen inom olika länders rättsvårdande myndigheter. Bakomliggande organisation är CSCF – Foundation for Sports Integrity. Riksidrottsförbundet står som ansvarig för samordningen av projektet i Sverige, i samarbete med Polisens Nationella anti-korruptionsgrupp på Nationella Operativa Enheten (NOA). 

– Vi måste arbeta ännu starkare tillsammans både nationellt och internationellt och ta vara på allas kunskaper för att förhindra brottslighet av alla slag inom idrottsrörelsen. Dessa dagar är till för att just byta erfarenheter och kunskap med varandra över både yrkes- och nationsgränser vid ett unikt tillfälle där jag är stolt att Riksidrottsförbundet står som arrangör, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

De medverkande på träffen är en blandning av nationell och internationell expertis med olika erfarenheter av arbete och insatser mot matchfixning. Deltagande med föredragshållare är – utöver Polis- och Åklagarmyndigheten och Riksidrottsförbundet – bland annat Europarådet, INTERPOL, Spelinspektionen, Svenska Spel, Spelarföreningen i Sverige med flera. Huvudpartners till projektet är GLMS, KU Leuven och FIFpro.

– Dagarna innehåller allt från vittnesmål från idrottare till expertis från internationell polis och blir viktiga för stärkt kunskap och ett avstamp för ännu bättre samverkan mot matchfixing framöver, säger Jakob Uddeholt, samordnare mot matchfixning på Riksidrottsförbundet.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Jakob Uddeholt
Samordnare mot matchfixning, Riksidrottsförbundet
076-695 62 65