Hem / Alla nyheter / Kartläggning hur idrotter drabbas om coronakrisen fortsätter

Kartläggning hur idrotter drabbas om coronakrisen fortsätter

Coronakrisen kommer sannolikt ge fortsatt negativa konsekvenser för idrotten under 2020. RF har bett samtliga 72 medlemsförbund bedöma hur deras verksamhet skulle påverkas om vissa av dagens restriktioner och allmänna råd ligger kvar året ut.

Det är svårt att veta när några av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att lättas eller förändras, men Riksidrottsförbundet samråder kontinuerligt med Folkhälsomyndigheten.

Specialidrottsförbunden ombeds nu göra en bedömning av sin verksamhet för andra halvåret, utifrån följande scenario:

Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter

 • träningsverksamhet för all idrott på lokal nivå
 • tävlingsverksamhet för alla åldrar, såväl lokal som nationell, och resor i hela landet.

Det är dock förbjudet att

 • samla fler än 50 personer på samma plats, yta, hall eller anläggning under en kortare tid (inga motionslopp och ungdomsturneringar; matcher och tävlingar genomförs utan publik)
 • ordna tävlingar med internationell deltagande (personer som reser till Sverige för den tävlingen)
 • delta i tävlingar utanför Norden.

– Vi ser att idrottsrörelsen även under sommar och höst kan komma att behöva anpassa delar av verksamheten. Det kan handla om elitidrott som tvingas spela utan publik och föreningar som arrangerar motionslopp, cuper eller andra evenemang som ställs in. Vi måste ha en tydlig bild av hur hela idrottsrörelsen påverkas av de anpassningar vi kan tvingas göra från juli och framåt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

RF:s pågående och kommande arbete

Samtidigt som RF samlar in information för att proaktivt arbeta utifrån idrottsrörelsens behov pågår omfattande arbete med nuvarande krissituation. Här är delar av det som är på gång:

 • Handläggning av de drygt 4000 ansökningarna om kompensationsstöd pågår.
 • Samråd med Folkhälsomyndigheten pågår med kontinuerligt inplanerade möten.
 • 19 maj skickades förfrågan till samtliga specialidrottsförbund att göra en bedömning av andra halvåret utifrån ovan nämnda scenario.
 • 27 maj samlar RF specialidrottsförbundens referensgrupp för dialog (digitalt) om fördelning av stöd samt nuvarande krissituation.
 • 28 maj samlar RF representanter från samtliga specialidrottsförbund för dialog (digitalt) om fördelning av stöd samt nuvarande krissituation.
 • 11 juni förväntas Riksidrottsstyrelsen ta beslut om fördelning av de 500 miljoner kronor som idrottsrörelsen tilldelats som krisstöd (kompensationsstödet)
 • Med högsta sannolikhet begär RF ytterligare stöd för perioden juli–september utifrån specialidrottsförbundens uppskattningar av behov.

– Många idrotter och föreningar har det tufft nu och om krisläget varar en längre tid måste vi få en tydlig bild av hur illa det riskerar att bli för idrottsrörelsen. Vi har full förståelse för den oro som finns inom idrottsrörelsen men är också stolta över de förändringar och anpassningar som idrotterna redan gjort. Samhällssituationen är svår och idrottsrörelsen behövs nu och framöver, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06