Hem / Alla nyheter / ​Kommunerna har slutat planera för idrott och fritid

​Kommunerna har slutat planera för idrott och fritid

Riksidrottsförbundet och Tankesmedjan Movium presenterar en ny exempelsamling: Rörelserik stadsutveckling - Finns det plats för idrott och aktivitet när tätorten blir tätare?

”Fritid är inte längre någonting, som är förbehål­let ett fåtal människor utan en lagstad­gad rättighet för alla”. Det slogs fast i Idrottsutredningen redan 1969. Idag 50 år senare är inte idrott och fritid lika självklar i planering. Riksidrottsförbundet och Tankesmedjan Movium presenterar en ny exempelsamling: Rörelserik stadsutveckling - Finns det plats för idrott och aktivitet när tätorten blir tätare?

Sverige har historiskt varit ett föredöme när det gäller att bereda plats för idrott och aktivitet i våra urbana miljöer. Men ingen kan leva på gamla meriter. Idrott, rörelse och aktivitet är viktiga delar av folkhälsan och den hållbara utvecklingen. Sveriges befolkning ökar ständigt och många av våra städer växer och förtätas. På 30 år har det byggts hundratusentals nya bostäder, men plats för rörelse och idrott har inte planerats och byggts i samma takt. Tvärtom försvinner ofta små öppna ytor, föreningslokaler och plats för idrott, när städerna förtätas alltmer. Den sociala hållbarhet vi strävar efter, med tillfällen till aktiviteter och social samvaro, kräver mer av planeringen.

I dag på Idrottens dag i Almedalen presenterar Riksidrottsförbundet och Tankesmedjan Movium en ny exempelsamling som belyser utmaningarna att planera för social hållbarhet och plats för idrott.

Citat från seminarium på Idrottens dag i Almedalen 3 juli:

”Det finns stora möjligheter att bygga in idrotten nära där den behövs. Vi inom byggsektorn blir bra på det som kommunerna efterfrågar eftersom vi vill vinna upphandlingsprocesserna. Se till att ta med idrotten i upphandlingar och markansökningsprocesser". 
Anders Erlandsson, Operativ chef Skanska

”Vi bygger oerhört mycket och bygger inte städer eller bostäder – vi bygger samhällen och när vi bygger samhällen måste vi prata om livet mellan husen”
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun

”Frågan är het – plötsligt pratar vi om det här som vi inte gjort på länge. Hur ska vi samverka när det gäller rörelse i stadsplanering. Hur ska kommuner, byggföretag, idrottsrörelsen samverka för att bygga samhällen inte bara bostäder”
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet

Här kan du läsa och ladda ner Rörelserik stadsutveckling – Finns det plats för aktivitet och idrott när tätorten blir tätare? (pdf) 

För mer information kontakta

Martin Englund
Projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet
08-699 62 55

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06