Hem / Alla nyheter / Kompensationsstöd fördelas i två omgångar

Kompensationsstöd fördelas i två omgångar

Riksidrottsförbundet fördelar regeringens kompensationsstöd om 1 miljard kronor för resten av 2020 i två omgångar. Regelverket är i stort detsamma med några konkreta förändringar jämfört med i våras.

– Många föreningar väntar på att få söka och är i stort behov av stöd för andra delen av 2020. Precis som tidigare är grunden att föreningar tappat mycket intäkter som en effekt av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen av corona, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsstyrelsen beslutade på tisdagskvällen om ramar och principer för att söka stöd för andra halvan av 2020. Föreningar kan liksom i våras söka stöd för förlorade intäkter och kvarvarande kostnader. På samma sätt som i våras kommer specialidrottsförbunden för de större lagidrotterna att samla in underlag för sina högsta serier. När de sedan ska fördela stödet mellan sina högsta serier och föreningarna där, ska de göra det utifrån det beslutade regelverket. I detta finns nya skrivningar om jämställdhet och överlevnad. 

– Det handlar om att de stora lagidrotterna premierar de som är aktsamma om sina pengar och i första hand prioriterar överlevnad. Vidlyftiga spelartransaktioner är inte i linje med statligt stöd till överlevnad. Dessutom ska fördelning mellan dam och herr i dessa serier ses över, säger Björn Eriksson.

Vid fördelning av tidigare stöd på 500 miljoner kronor fördelades 91 procent av stödet till idrottsföreningar, 454 miljoner kronor. Specialidrottsförbunden fick 9 procent, 46 miljoner kronor. 

Ansökan om kompensation kommer att ske i två omgångar. Första ansökningsomgången öppnar den 15 oktober, med planerad utbetalning i mitten av november. Andra ansökningsomgången planeras att öppnas i början av januari 2021.

– Vi är mitt inne i en pandemi och ser att detta kommer fortsätta få stor påverkan på idrottsrörelsen även under 2021 och på ännu längre sikt även om det är svårt att sia om exakt hur. Om restriktioner fortsätter eller inte är bara en parameter av flera för framtida behov. Stödet på 1 miljard för resten av 2020 betyder mycket just här och nu. Men att idrotten ska få noll kronor i stimulansstöd för 2021 är inte hållbart. Efter att vårt arbete med scenarioplanering är klart återkommer vi med hur idrotten behöver stöttas framåt, säger Björn Eriksson.

Mer info om kompensationsstöd för specialidrottsförbund

Mer info om kompensationsstöd för idrottsföreningar

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06