Hem / Alla nyheter / Kompetensstöd och ökat ekonomiskt stöd för parasport

Kompetensstöd och ökat ekonomiskt stöd för parasport

Riksidrottsmötet beslutade att erbjuda förbund och föreningar ett kompetensstöd inom parasport. Riksidrottsförbundet samverkar med Parasportförbundet för en stegvis övergång av stödfunktionen till Riksidrottsförbundet.

– Vi behöver bli ännu bättre på att inkludera personer med funktionsnedsättning i vår verksamhet. Vi kan också se att pandemin har slagit hårt mot just denna målgrupp och här behöver vi stärka arbetet för att nå våra mål i Strategi 2025, säger Lotta Kellander, ledamot Riksidrottsstyrelsen.

Inom ramen för kompetensstödet till specialidrottsförbund ska erbjudas:

 1. Ekonomiskt stöd. I detta arbete bör RF samverka med de idrottsförbund som organiserar idrott för personer med funktionsnedsättning.
 2. Pedagogiska metoder och utbildningsmaterial för folkbildnings- och utbildningsverksamhet som inkluderar frågor som rör idrott för personer med funktionsnedsättning.
 3. Genom samverkan med ett eller flera Riksidrottsuniversitet erbjuda utbildning inom träningslära för parasport på grundläggande akademisk nivå.
 4. Hjälp med benämningar, begrepp och definitioner som kan underlätta och minska oron för att ”göra eller säga fel”.
 5. Nationellt intressepolitiskt påverkansarbete gällande ekonomiskt stöd till idrott för personer med funktionsnedsättning samt gällande tillgänglighetsfrågor och utrustningsfrågor som är specifika för målgrupperna.
 6. Skapa och erbjuda nätverk för samverkan och utbyte.
 7. Idrottsövergripande kunskapsstöd gällande idrott för personer med funktionsnedsättning inom klassificering, samt inom elitidrottsstödets kompetensområden idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi.

Till idrottsföreningar gällande idrott för personer med funktionsnedsättning (paraidrott) ska följande innehåll erbjudas:

 1. Föreningsutveckling styrelse och eventuella kommittéer – ett uppdrag som generellt ligger på RF-SISU distriktet men som i frågor om idrott för personer med funktionsnedsättning kan kompletteras med deltagande av berört specialidrottsdistriktsförbund.
 2. Stöd och hjälp i kontakter med kommuner gällande transport, assistens och liknande frågor.
 3. Stöd och hjälp att starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning, steg för steg.
 4. Stöd i frågor avseende rekrytering samt att behålla idrottare och de särskilda förutsättningar som råder för idrottare med funktionsnedsättning.
 5. Ekonomiskt stöd till utrustning för parasport.

Ärendeordning och möteshandlingar inför Riksidrottsmötet 

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16