Hem / Alla nyheter / Könsidentitet som grund ska inkludera transpersoner

Könsidentitet som grund ska inkludera transpersoner

Specialidrottsförbunden kan utgå från könsidentitet istället för juridiskt kön när de ska uppfylla jämställdhetskravet i styrelser och valberedningar. Det har Riksidrottsstyrelsen beslutat, för att inkludera transpersoner på ett bättre sätt.

Riksidrottsstyrelsen (RS) vill verka för att öka transpersoners möjligheter att vara delaktiga och utöva inflytande i idrottsrörelsens beslutande ”rum”. RS har därför beslutat om en anvisning som säger att specialidrottsförbunden (SF) har möjlighet att utgå ifrån könsidentitet i stället för juridiskt kön, när de ska uppfylla stadgekraven på könssammansättning i styrelser och valberedningar. Från den 1 juni 2021 gäller enligt RF:s stadgar att i SF-styrelser måste ettdera könet vara representerat med minst 40 procent och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar.

Könsidentitet är det kön en person identifierar sig som. Jämställdhetsarbetet har traditionellt sett utgått ifrån juridiskt kön, alltså det kön som är registrerat i folkbokföringen.

– Idrottsrörelsens, liksom samhällets, jämställdhetsmål riskerar att osynliggöra en viss aspekt av kön, könsidentitet, och exkludera vissa grupper av individer, transpersoner. Vi behöver därför både kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och samtidigt verka för att hantera kön ur ett bredare, mer transinkluderade sätt. Det här är ett steg i den riktningen säger Jenny Svender, sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Riksidrottsförbundet.

De sedan tidigare fastställda stadgarna om könssammansättning gäller alltså fortsatt. Men genom den nya anvisningen kan ett specialidrottsförbund ha könsidentitet som utgångspunkt. Rent konkret kan en styrelse bestå av minst 40 procent som identifierar sig som kvinnor och 40 procent som identifierar sig som män. Resterande del kan bestå av kvinnor, män eller icke-binära personer.

Frågan om könsidentitet och inkludering av transpersoner har kommit att engagera allt fler inom idrottsrörelsen i och med att kunskapen höjts och flera röster hörts i frågan. Specialidrottsförbund vill inkludera transpersoner och efterfrågar hjälp med att göra det, även i styrelserummen. Detta är ett led i arbetet med att visa på riktning i frågan och underlätta för utvecklingsarbetet i förbunden.

– Alla är välkomna i idrottsrörelsen och alla behövs i våra beslutande organ. Vi måste röja undan de formaliteter som kan uppfattas som föråldrade för att ta bort tröskel efter tröskel så vi kan vara den inkluderande idrottsrörelse vi ska och vill vara, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Fakta – viktiga begrepp

Könsidentitet är det kön som en person identifierar sig som.

Juridisk kön är det kön som är registrerat i folkbokföringen. och som i Sverige framgår av näst sista siffran i personnumret.

Transpersoner är personer som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet.

Icke-binär är en person som inte identifierar sig som kvinna eller man, utan bortom eller mellan de två traditionella könen.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter