Hem / Alla nyheter / Läget just nu med träning och tävling

Läget just nu med träning och tävling

Just nu är det mycket att hålla reda på för idrotten: restriktioner i kommunernas verksamhet, den nya pandemilagen och sedan tidigare Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Så vilka får egentligen träna, var och hur?

Torsdagens besked från regeringen innebär att barn födda 2005 och senare kommer kunna träna igen både inomhus och utomhus. Den åldersgruppen undantas från regeringens rekommendation att fram till den 7 februari stänga all offentlig verksamhet som inte är nödvändig. Barnens idrottsverksamhet kommer dock fortfarande behöva följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, och sedan den 10 januari även pandemilagen (mer om dessa längre ner i texten).

Vad gäller då för äldre tonåringar och vuxna? I många kommuner får personer födda 2004 och tidigare för närvarande inte träna organiserat inomhus vid kommunala anläggningar, enligt regeringens rekommendationer. Beslutet tas av respektive region eller kommun utifrån deras lokala förutsättningar och därför kan det se olika ut runt om i landet. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare förtydligat att träning utomhus kan fortsätta – om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt och de äldre kan träna i mindre grupper.

Kontakta ditt RF-SISU distrikt om läget där du bor

Mer om regeringens rekommendation för offentlig verksamhet

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Alla inom idrotten ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. De innebär i korthet att:

  • Personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det handlar bland annat om att träna utomhus när det är möjligt, hålla avstånd och att träna i mindre grupper.
  • Barn födda 2005 och senare får träna och även delta i enstaka matcher eller tävlingar. För den gruppen gäller villkoren att träna utomhus när det är möjligt och att undvika trängsel.
  • Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla.

Mer om de allmänna råden

Förtydligande om träning utomhus

Förtydligande om ”enstaka matcher eller tävlingar”

Pandemilagen

Förutom de allmänna råden så har idrotten att ta hänsyn till den nya pandemilagen. Enligt lagen tillåts max åtta deltagare vid offentliga tillställningar, till exempel idrottsevenemang med publik.

I pandemilagen finns också begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten. Något förenklat är det den som äger eller driver lokalen eller anläggningen som ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt pandemilagen. Om till exempel en kommun äger anläggningen ska föreningen följa de regler som kommunen meddelar. Bland annat ska maxantalet besökare vid verksamhet inomhus beräknas så att varje besökare har minst 10 kvadratmeter var.

Mer om pandemilagen, vem den gäller för och vem som har ansvaret