Hem / Alla nyheter / Låt inte barnen betala priset

Låt inte barnen betala priset

Barn och ungdomar måste få fortsatt möjlighet att träna under vintern. Det är helt avgörande för ungas fysiska och psykiska hälsa. Därför måste det klargöras att den normerande delen om åtta personer inte gäller barns och ungdomars träning.

Riksidrottsförbundet har idag lämnat in sitt svar på regeringens remiss om förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Läs RF:s remissvar här

Idrottsrörelsen har under coronapandemin tagit ett stort ansvar för att bidra till att hindra smittspridningen och vill fortsätta att göra så även framåt.

– Vi har anpassat vår verksamhet utifrån lagar och allmänna råd. Bekämpning av pandemin går först. Men regeringen måste skapa möjlighet för barn och ungdomars träning. Den är avgörande för hundratusentals ungas fysiska och psykiska hälsa, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

RF har förståelse för den begränsning som föreslås men betonar särskilt vikten av att dessa mycket ingripande inskränkningar inte ska gälla längre än absolut nödvändigt. En begränsning av antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär en betydande begränsning för sådana idrottstävlingar som genomförs utanför de tydligt avgränsade idrottsanläggningarna och där idrottsutövarna utgör deltagare i ordningslagens mening.

– Längdskidor, segling, orientering och många fler tävlar på stora ytor utan att träffa andra månniskor. De är inte rimligt att dessa endast ska få ha åtta personer på sina tävlingar. Regeringen måste omgående skapa ett undantag för dessa idrotter, säger Björn Eriksson.

RF menar vidare att det finns träningsverksamhet som idag ställs in men som med ett ansvarsfullt genomförande skulle kunna hålla igång utan betydande risk för smittspridning. Här avses träningsverksamhet utomhus, med få deltagare och stora avstånd mellan deltagarna. En förfrågan om ett sådant undantag har ställts till Folkhälsomyndigheten och RF menar att den förfrågan omgående bör kunna prövas av myndigheten.

Idrottsrörelsen kommer vara i kraftigt behov av ytterligare resurser för att parera konsekvenserna av de åtgärder som vidtas och som kommer att påverka idrottsrörelsen under hela 2021.

– Vi ska göra vårt för att motverka smittspridningen, men då behöver vi ytterligare stöd. Just nu står det noll i den kolumnen i regeringens budget för 2021. Jag bedömer att vi behöver minst två miljarder kronor för att hjälpligt hantera konsekvenserna under 2021, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06