Hem / Alla nyheter / Människor vill göra det de är bra på

Människor vill göra det de är bra på

STRATEGI 2025. När få gör mycket i stället för att många hjälps åt kan det som ska vara roligt kännas som en börda. Den moderna idrottsföreningen behöver engagera ideella krafter. Så hur ska idrottsföreningarna göra för att skapa ännu mer engagemang?

Enligt forskaren Aron Schoug är nyckeln till att motivera fler ideella att skapa inre motivation.

– Man ska skapa en miljö där människor motiveras av att deras psykologiska behov blir tillfredsställda, säger han.

Många idrottsföreningar vittnar om att det är svårt att hitta ideella ledare samtidigt som undersökningar visar att människors vilja att engagera sig är stark. För att locka fler att hjälpas åt är det många idrottsföreningar som fattat intresse för motivationspsykologi och inte minst självbestämmandeteorin. Aron Schoug är doktorand i pedagogik på Stockholms universitet och författare av boken Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter. Han har pratat med flera idrottsförbund om källan till motivation.

– När man pratar om att motivera någon tänker man ofta att man ska få en människa att göra något som den inte vill men som man själv vill. Det är fel utgångspunkt utifrån självbestämmandeteorin. Man ska skapa en miljö där människor motiveras av att deras psykologiska behov blir tillfredsställda. Centralt är behovet att känna sig kompetent, behovet av samhörighet med andra och behovet av autonomi eller självständighet, säger han.

Aron Schoug tror att det långsiktigt starka engagemanget kräver att man intresserar sig för individens drivkrafter i stället för yttre belöningar.

– Jag tror att det är bra att idrottsrörelsen tagit till sig av det här. Det är mer allsidigt än att man motiverar genom social press eller genom att ge biobiljetter. Om man ska vara lite elak så kan jag tänka mig att idrottsvärlden bygger på mätning, prestation och mått. Det finns en del inbyggt kring yttre motivation. Därför behövs metoder för att skapa inre motivation som komplement, säger han.

Vilket är ditt tips till idrottsföreningen för att stärka det ideella engagemanget i framtiden?

– Jag tror att man behöver fånga upp de som kommer in i verksamheten, se vad de är intresserade av och vad de vill bidra med. Jag tror att det är lätt att man har ett sätt som man gör saker på och förväntar sig att andra ska ansluta till det. Man kanske missar en hel del potential genom att göra som man alltid har gjort? Hitta vad den här personen har potential att bidra med. Människor vill göra något de känner att de är bra på, de vill bli lyssnade på och inte instoppade i ett system, säger Aron Schoug och fortsätter:

– Idrottsföreningar är lite speciella om man jämför med andra föreningar eftersom det finns barnverksamhet och de engagerade ofta är föräldrarna förutom de som är intresserade av idrott. Man har verkligen en konstant tillströmning och det finns en stor rekryteringsbas. Det handlar bara om att få det till att inte vara tvingande utan något roligt och viktigt. För att veta vad det finns för drivkrafter och kompetenser måste man prata med dem, vad är du intresserad av? Det är sällan det fungerar så utan mer att man kanske tar över en roll som redan är utformad. Det kanske inte är så motiverande för då känner man sig inte sedd.

Artikeln är hämtad från Idrottsrapporten 2020. Där hittar du färska siffror om idrottsrörelsens strategiarbete mot 2025, exempel på vad som händer i föreningar och förbund och en genomgång av idrottsrörelsens utvecklingsresor. Läs hela Idrottsrapporten 2020