Hem / Alla nyheter / Minst ytterligare 2 miljarder i krisstöd behövs för 2021

Minst ytterligare 2 miljarder i krisstöd behövs för 2021

Riksidrottsförbundet bedömer att behovet av ekonomiskt statligt stöd under 2021 kommer att vara minst 2 miljarder kronor, 500 miljoner per kvartal eller mer, om pandemin blir långvarig och krisen ännu djupare.

De nya regionala restriktionerna för cirka 7 miljoner svenskar får kraftig påverkan på idrottsrörelsen, som i stora delar stängs ner. Oron för idrotten under de närmaste åren ökar och även behov av ytterligare stöd.

Effekterna av det fortsatta krisläget innebär en omfattande negativ ekonomisk och idrottslig påverkan på idrottsrörelsen oavsett vilken ålder och ambitionsnivå som idrottsföreningarnas medlemmar har. Under måndagen skickas underlag till regeringen för att visa på idrottsrörelsens behov av ytterligare statligt krisstöd.

– Min oro för folkhälsa ökar ju längre denna pandemi pågår. Signalerna från föreningar runt om i landet är att vi nu med lokala råd att inte träna för de som är 16 år och äldre löper stor risk att tappa killar och tjejer från denna grupp av äldre tonåringar. När idrottsrörelsen successivt kan återgå till vardag behövs extra insatser och resurser för att återigen fånga upp de vi tappat – men också få omstarta och ge ny fart i hela idrottens strategiarbete, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

De viktigaste stödåtgärderna framåt är att förstärka det särskilda kompensationsstöd som regeringen har beslutat om som fördelas av Riksidrottsförbundet, samt en förlängning av stödet till korttidsarbete. Riksidrottsförbundet gör bedömningen att behovet kommer vara liknande år 2021 som i år och att idrottsrörelsen i så fall behöver ett extra statligt stöd på minst 2 miljarder kronor (500 000 per kvartal). Ju längre tid som pandemin pågår och ju djupare kris så kommer behovet av stöd att öka.

– När vi blickar mot 2021 och 2022 tror vi att samhällsekonomins utveckling tillsammans med restriktioner kommer att vara de två variablerna som kommer att påverka idrottsrörelsen i störst utsträckning. Vi är mycket oroade över att den kommunala ekonomin kommer att försämras avsevärt vilket riskerar att planerade investeringar ställs in och kommunala kostnader för idrott och fritid minskas till minimum, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06