Hem / Alla nyheter / Mixade träningsgrupper – en väg mot mer jämställd idrott

Mixade träningsgrupper – en väg mot mer jämställd idrott

Mixade träningsgrupper kan göra idrotten mera jämställd. Forskning visar att samträning kan bidra till jämställda sociala relationer och utmana den manliga normen.

Redan från tidiga åldrar delas barn in efter kön, vilket skapar problem för dem som varken identifierar sig som pojke eller flicka. Pojkar och män blir dessutom ofta normen i idrotten de utövar och med det kommer makt och inflytande.

Kampsporten är en föregångare när det handlar om att ge alla samma chans oavsett kön. Där är traditionen att alla tränar tillsammans. Marcus Widengren*, tränare i Hilti BJJ, berättar hur det funkar i brasiliansk jiu-jitsu:

– Killar och tjejer tränar ihop eftersom vi tränar så mycket teknik. Då spelar det ingen roll om det är en kille eller tjej.

Även på tävling är barnen könsmässigt blandade. Marcus Widengren menar att andra idrotter delar upp grupperna efter kön alldeles för tidigt.

– Då jag satte min sjuåriga dotter i fotbollsträning var de bara tjejer. Det är inte nödvändigt att dela upp så tidigt, det skulle man kunna göra mycket senare.

Det finns fler fördelar. Till exempel gynnar samträning icke-binära och transpersoner som slipper välja grupp eller lag – och i mixade grupper kan barn träna med sina kompisar oavsett kön.

Fler filmer om inkluderande träning

Forskning på samträning

Mixade träningsgrupper (kallad samträning) har stöd i forskningen. I rapporten Idrottens samhällsnytta beskrivs hur samträning kan bidra till jämställda sociala relationer och utmana det som oftast tas för givet: att pojkar och män är starkare och bättre. I rapporten presenteras fyra delar som kan bidra till mer jämställd idrott:

Gemensam identifiering som idrottare

Samträning som utgår från människors likhet snarare än könens skillnad bidrar till att idrottarens kön inte blir avgörande. Ett bra exempel är ridsporten där de aktiva ses som ”ryttare” i första hand, inte främst ”kvinnor och män som idrottar”.

Organisering och ledarskap för jämställda relationer

När idrottarnas kön inte uppmärksammas kan samspelet mellan flickor och pojkar bli mer avslappnat. Exempelvis att simmare delas in efter hastighet eller simsätt. Det möjliggör interaktion mellan flickor och pojkar och deltagarna interagerar som jämbördiga simmare.

Gemensamma erfarenheter utmanar manlig norm

Flickor och pojkar som simmar mot varandra på träning lär sig att det inte finns en given utgång i ”tävlingen”. Även forskning på kampsport visar att samträning utmanar föreställningen om manlig överlägsenhet och en nedvärderande syn på kvinnliga idrottares fysiska kapacitet.

Fler ledare och förebilder av underrepresenterat kön

Forskning på kampsport visar att det är betydelsefullt med erfarna och kompetenta kvinnliga utövare och kvinnliga ledare för flickor/kvinnor inom samtränad kampsport. De bidrar till att utmana synen på sporten som en maskulin aktivitet, samtidigt som de synliggör kvinnors kompetens.

Fler och utförligare exempel finns i Jämställdhet en förutsättning för idrottens samhällsnytta.

Samträning i jämställdhetsmålen

I idrottsrörelsens jämställdhetsmål för 2025 nämns samträning specifikt: ”Kvinnor och män, flickor och pojkar ska i större utsträckning ges förutsättningar att träna och tävla tillsammans.”

Fotnot: Tränaren Marcus Widengren har fått fel namn i filmen.