Hem / Alla nyheter / Möten med medlemsförbund och idrottsminister om 50-förbudet

Möten med medlemsförbund och idrottsminister om 50-förbudet

RF har haft möte med de 72 specialidrottsförbunden för att involvera dem i den snabba processen att svara på regeringens remiss om lättnader i restriktionen på 50 deltagare i samband idrott.

– Att efter idel möten och dialoger med Polisen, Folkhälsomyndigheten och regeringen få besked att det nu ser ut att öppnas upp möjligheter att få undantag i ordningslagen ger ny energi och förhoppningar för idrottsrörelsen. Det behöver vi och har arbetat hårt för, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

RF kommer att svara på remissen för idrottsrörelsens räkning och poängtera att det är viktigt att regeringen inte avgränsar till enbart sittande publik, utan även tar hänsyn till idrottsrörelsens bredd av evenemang. Till exempel motionslopp och orienteringstävlingar som inte har en avgränsad arena men som också behöver en lösning.

– Vi kommer tillsammans med berörda specialidrottsförbund träffa idrottsministern i just denna delfråga under onsdagen i denna vecka, säger Björn Eriksson.

Parallellt med det gemensamma arbetet kring remissvar pågår också ett arbete med att se över hur ett utökat stöd på en miljard kronor, som föreslagits av regeringen för resten av 2020, bör fördelas.

– Även här är det ett arbete som kommer att ske tillsammans med våra specialidrottsförbund. Vi behöver se om den tidigare modellen fungerade fullt ut eller om vi ska justera delar. När regeringen beslutar om utökat stöd och generella riktlinjer ser vi som tidigare att ansvaret för fördelningen bör ligga hos RF och idrottsrörelsen själv, säger Björn Eriksson.

Regeringens förslag med utökat stöd ger idrottsrörelsen andrum.

– För idrottsrörelsens räkning räcker det inte med att hålla i och hålla ut. Vi måste också förutse effekterna av corona på lång sikt och se idrottsrörelsens fortsatta utmaningar och behov under år 2021 och 2022. Ett jobb som nu intensifieras och jag ser att vi kommer att ha en rapport att redovisa till regeringen under januari 2021, säger Björn Eriksson.

Processen med remissvar kommer att ske i olika steg för att involvera specialidrottsförbund. Svar skickas till regeringen under torsdag 27 augusti.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06