Hem / Alla nyheter / Några restriktioner kvarstår – här är läget just nu

Några restriktioner kvarstår – här är läget just nu

Idrottsrörelsen har glädjande nog kunnat återgå mer och mer till vanlig verksamhet under våren och sommaren, men några restriktioner finns ännu kvar. Här är läget för idrotten just nu.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lätta på coronarestriktionerna i fem steg. De tre första stegen genomfördes i juni och juli och innebar flera förändringar för idrotten.

Gällande maxantal för åskådare och utövare

Maxantalet för deltagare vid offentliga tillställningar, som regleras i den tillfälliga pandemilagen, har höjts. Här berörs idrottstävlingar på avgränsad arena där publik tillåts och tävlingar utanför en avgränsad arena (skog och mark, väg och vatten).

  • Vid idrottstävlingar inomhus gäller i nuläget max 50 åskådare om de inte har anvisad sittplats och max 300 åskådare om de har anvisad sittplats. Utomhus är maxantalet 600 åskådare utan anvisad sittplats och 3000 åskådare med anvisad sittplats. På större arenor tillåts så kallad sektionering som möjliggör ytterligare fler åskådare. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter (sidled, framåt och bakåt) från andra sällskap och antalet personer i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta. 
  • Vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Detsamma gäller för andra idrottstävlingar utomhus där allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg.

Mer info i våra frågor och svar om corona och idrott

Inga begränsningar för träning och tävling

Folkhälsomyndigheten har tagit bort de allmänna råden kring idrottsaktiviteter och råden riktade specifikt till idrottsföreningar. Det innebär att det inte längre finns någon särskild begränsning vad gäller träning, tävling och matcher i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar. Däremot gäller alltså fortfarande pandemilagens maxantal för åskådare och utövare som beskrivs ovan.

Den som bedriver idrottsverksamhet måste inte längre beräkna ett maxantal för besökare utifrån tillgänglig yta. Istället gäller att

  • informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas
  • erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit
  • följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder
  • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Det gäller även fortsatt att skapa förutsättningar för att undvika trängsel.

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och anläggningar

Kommande steg i avvecklingen av restriktioner

Det fjärde steget är planerat att inledas i september, datum är ännu inte fastställt. När regeringen kan ta beslut om att genomföra steg 4 grundar sig på en bedömning av rådande smittläge och vaccinationstäckningen i samhället.

I steg 4 kommer bland annat deltagarbegränsningar för offentliga tillställningar att tas bort. Då kommer det inte längre finnas något maxantal för åskådare vid idrottstävlingar på en arena eller för utövare i motionslopp och liknande tävlingar.

Om du arbetar för ett specialidrottsförbund och har frågor om corona kan du vända dig till This is a mailto link. Idrottsföreningar bör i första hand kontakta sitt specialidrottsförbund eller RF-SISU distrikt. Här hittar du förbund och distrikt.