Hem / Alla nyheter / Nu krävs politiskt stöd så äldre tonåringar får träna i vissa former

Nu krävs politiskt stöd så äldre tonåringar får träna i vissa former

Riksidrottsförbundet understryker vikten av att ge möjligheter till aktiviteter för äldre tonåringar. Det skriver RF i det remissvar om förslag till nya föreskrifter och allmänna råd från den 14 december som idag skickats till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten arbetar nu fram nya allmänna råd som ska gälla i hela landet från den 14 december, och då ersätter de lokala allmänna råden som gäller till och med den 13 december. Riksidrottsförbundet har fått komma med synpunkter på myndighetens förslag som bland annat tillåter träning utomhus för äldre ungdomar och vuxna samt träning för barn födda 2005 eller senare.

– Det allra viktigaste är att så snabbt som möjligt hitta anpassade träningsmöjligheter utomhus för äldre tonåringar. Oroande signaler från medlemsförbund och föreningar har varit många och det är mycket bra att de lösningar vi diskuterat med Folkhälsomyndigheten finns med som förslag och som vi också vill blir verklighet. Vi har en enig idrottsrörelse bakom detta förslag, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Undantagen som föreslås av Folkhälsomyndigheten kring träning och tävling är mycket positiva i stort, vilket RF också skriver i remissvaret. Samtidigt påminns Folkhälsomyndigheten om att tävlingar i vissa idrotter trots detta förslag inte är möjliga att genomföra utifrån den så kallade förbudsförordningen som i praktiken helt hindrar tävlingar i skog, på väg och på vatten, naturis eller snö från att kunna arrangeras.

– Det är angeläget att hitta en lösning så att tävlingar även i dessa idrotter kan genomföras, såklart på ett ansvarsfullt sätt. De genomförs över stora områden och kan anpassas över tid så det inte blir trängsel, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet påpekar också vikten av lättnader så fort det är möjligt, för att möjliggöra ytterligare aktiviteter som bidrar till folkhälsa. Det handlar om mer träning för äldre ungdomar och vuxna men även tävling och match, om än vid enstaka tillfällen. Tävlingsmomentet är en viktig del för att vilja vara kvar inom idrotten och fortsätta träna.

– Vi har förståelse för behovet av de begränsande föreskrifter och allmänna råd som föreslås nu. Men det är mycket ingripande inskränkningar som inte bör gälla längre än absolut nödvändigt. Vi måste kunna balansera kortsiktiga behov med långsiktiga risker för folkhälsa, säger Björn Eriksson.

RF:s remissvar på Folkhälsomyndighetens förslag

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
00-626 46 06