Hem / Alla nyheter / Nya jämställdhetsprojekt får stöd av RF

Nya jämställdhetsprojekt får stöd av RF

Sexton nya jämställdhetsprojekt har fått projektstöd av RF och drar igång för att trappa upp arbetet med jämställda styrelser och beredande organ.

Syftet med projekten är att ta specialidrottsförbunden närmare ett av idrottens jämställdhetsmål som handlar om jämställd representation i styrelser och beredande organ, som valberedningar. Och därmed få ökad förståelse för vad som sker på vägen dit.

Den 17 juni samlas de 16 projekten i ett digitalt möte för att dra igång arbetet på allvar. Bland projekten finns en rad idrotter som fotboll, biljard, handboll, budo och kampsport, innebandy, boxning och skyttesport.

– När vi är många som arbetar på ett medvetet sätt mot gemensamma mål kan vi göra stor skillnad. Det är mäktigt att känna av den kraften i jämställdhetsfrågan, säger Sofia B Karlsson, sakkunnig och utbildningsansvarig jämställdhet och inkludering på RF.

Som exempel kommer Boxningsförbundet inleda ett arbete med att se över rådande normer i förbundet för att bli mer medvetna om vilka som gynnas och missgynnas av nuvarande struktur. Analysen ska utmynna i konkret jämställdhetsarbete och integreras i tränar- och ledarutbildningar. Ett viktigt krav för att få projektstöd har varit just att förbunden ska se över och analysera normer i sin verksamhet, eftersom förståelse för normers påverkan på den egna miljön är en viktig del i att kunna nå långsiktig förändring.

Kompetenspool ökar kunskapen

Idrottsrörelsens arbete med jämställdhet syns på flera sätt. Idag den 16 juni sjösätts en ny ”kompetenspool” för att möta specialidrottsförbundens behov i jämställdhetsfrågor. Kompetenspoolen består av personer från specialidrottsförbund och föreningar med specialkunskaper i jämställdhet och inkludering. Till en början är tanken att erbjuda förbundens styrelser ökad kunskap i jämställdhetsfrågor, då styrelser är en viktig målgrupp i arbetet framåt.

– Kompetenspoolens sammansättning är tänkt att synliggöra vikten av att ha en bredd av kompetenta röster i arbetet med jämställdhet eller andra frågor, säger Sofia B Karlsson.

Jämställdhet är ett av de prioriterade områdena i idrottsrörelsens förändringsarbete Strategi 2025. Idrottsrörelsen har också satt upp gemensamma mål för jämställdhet till år 2025. Bland annat ska kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ vara representerade med minst 40 procent.