Hem / Alla nyheter / Nytt förbud: Inga sammankomster med fler än 50 deltagare

Regeringen förbjuder sammankomster med fler än 50 personer

Regeringen meddelade under fredagen att man tagit beslut om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Förbudet träder i kraft söndagen den 29 mars och gäller tills vidare.

Enligt ett tidigare regeringsbeslut var maxgränsen 500 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet att ytterligare begränsa antalet till 50 deltagare kommer efter ett förslag från Folkhälsomyndigheten. "Smittspridningen har nu nått en sådan nivå att Folkhälsomyndigheten bedömer att ytterligare begränsningar kan vara motiverade", skriver myndigheten i förslaget.

– Detta är ytterligare en tydlig signal att vi måste hjälpas åt än mer och självklart även idrottsrörelsen. Jag uppmanar hela idrottsrörelsen att precis som tidigare bidra till att minska smittspridning genom att följa förbud och rekommendationer, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

För idrotten innebär regeringens beslut, i stort, att alla tävlingar och uppvisningar som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Förbudet gäller däremot inte träningsverksamhet i en förening, för dess medlemmar. Men fortsatt gäller att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott. Syftet med regeringens förbud – och myndigheternas råd och rekommendationer – är att minska takten av smittspridningen av coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten ska återkomma med allmänna råd utifrån regeringen förbud.