Hem / Alla nyheter / Oro över att idrotten ska tappa äldre tonåringar

Oro över att idrotten ska tappa äldre tonåringar

Idrottsrörelsen har gett förslag till Folkhälsomyndigheten på hur äldre tonåringar ska kunna träna smittsäkert. RF:s ordförande Björn Eriksson hoppas på snabbt svar för att inte tappa den åldersgruppen, berättar han i en intervju om coronaarbetet.

Vad upptar dina tankar mest just nu – kopplat till idrott och pandemi?

– Självklart många frågor eftersom idrottsrörelsen är så mångfacetterad och också sedan i mars verkligen kämpar för att klara av aktiviteter och klara av att ställa in och skjuta upp när det inte går att genomföra. Men just nu är jag riktigt orolig över äldre tonåringar och att vi kan tappa många av dem – oavsett vilken idrott de utövar. De killar och tjejer som är 16 år och äldre där vissa satsar på sin idrott och andra idrottar mer för gemenskapen, att vara en del av ett sammanhang, träffa kompisar men också ha roligt och må bra av att röra på sig. Det betyder mycket för mångas mående i denna grupp både psykiskt och socialt att ha någon som väntar på dem på träningen där de känner sig behövda och det i sin tur motiverar dem till träning, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

– Oavsett syfte med idrotten så riskerar vi att tappa ungdomarna och att öka deras stillasittande. Det här är samma killar och tjejer som i våras hade studier på distans och där många skolor återigen infört detta. Det sker samtidigt som de inte ska träna i sina grupper. Det finns en stor risk att dessa ungdomar mår sämre och sämre både psykiskt och fysiskt. Samhället riskerar att få en grupp där ohälsan ökar och blir svår att bryta. Idrottsrörelsen har föreslagit former till Folkhälsomyndigheten för att kunna låta dessa ungdomar träna på ett smittsäkert sätt. Jag hoppas, för ungdomarnas skull, att besked kommer snabbt. Jag är djupt oroad för ungdomarna.

Hur arbetar du och Riksidrottsförbundet för att lyfta den oron?

– Vi har på olika nivåer en direkt kontakt med Folkhälsomyndigheten och med regeringen. Självklart ska idrottsrörelsen precis som alla delar i samhället, följa de nationella och lokala råd samt förbud som gäller. Vi är ödmjuka inför att vi självklart är en pusselbit av flera i samhället i stort. Vi tar vårt uppdrag att företräda, leda och stödja idrottsrörelsen på stort allvar – inte minst genom denna kris. Idrottsrörelsens gemensamma pusselbit är stor och betydelsefull på flera olika sätt. Samtidigt som vi ser att våra 3,3 miljoner medlemmar verkligen hjälper till för att minska smittspridningen på ett fantastiskt sätt utifrån det nuläge som råder, så signalerar de och vi vår oro för konsekvenser nu och på längre sikt. Insatserna som den breda idrottsrörelsen gör varje dag om året är ett folkhälsoarbete som nu stannat av. Det gäller både äldre tonåringar och de motionsaktiviteter och lopp som håller igång miljoner motionärer under åren. Riksidrottsförbundet har föreslagit lösningar vad gäller både träning under smittsäkra former för äldre tonåringar och förslag till beslut kring motionslopp för att de ska kunna planera för aktiviteter i vår och sommar 2021. Nu vill vi ha svar.

Vad är de främsta lärdomarna från arbetet under pandemin och vad ser du blir viktigast framåt för idrottsrörelsen?

– Viktigast tycker jag är att se hur alla aktiva, ledare och företrädare på både förenings- och förbundsnivå har gjort sitt yttersta för att ställa om eller ställa in och följa de råd som ändras utifrån hur smittläget ändras. Trots svåra tider för idrottsföreningar så har vi också sett positiva effekter för en del idrotter. Många har tänkt kreativt och jag hoppas att man håller i det även efter krisen. Krisen har forcerat fram förändrade träningsformer som i många fall är helt i linje med Strategi 2025. Här har krisen faktiskt hjälpt till i den utvecklingen. I backspegeln tycker jag också att det visat sig att nära samarbete och dialog både med myndigheter och internt inom idrotten, tydlig information i och utanför idrottsrörelsen och ödmjukhet inför samhällsutmaningarna varit viktiga för hur vi ändå tillsammans tar oss igenom krisen – som fortfarande pågår. Vi behöver fortsätta ha förståelse för varandras utmaningar och hjälpas åt. Det kommer att bli svårare och svårare för oss att inte hamna i vår egen kris och vår egen idrottsbubbla som förening och förbund. Det kommer framåt att krävas tålamod och att orka att ha förståelse för andra.

– Det har också blivit tydligt att de verktyg i form av lagar och allmänna råd som samhället hade på plats är för trubbiga. De hindrar idrott och träning som är smittsäker på ett sätt som snarare skadar hälsan och samhället. Idrotten behöver fortsatt ekonomiskt stöd och vi behöver beslut i de frågor som går att lösa för att kunna planera långsiktigt och inte gräva ner krisen djupare än det faktiskt är nödvändigt. Besked om ökat stöd för 2021 är en signal som är viktig och likaså lösningar där smittsäker idrott hindras – det behövs snabbt för att ge hopp och kraft till idrottsrörelsen att fortsätta kämpa.

***

För närvarande har samtliga landets regioner lokala allmänna råd som säger att barn födda 2005 och senare kan fortsätta träna i sin förening. Aktuella lokala allmänna råd region för region.