Hem / Alla nyheter / Partiledare snackar idrott – men vad vill de göra?

Partiledare snackar idrott – men vad vill de göra?

Idrottsrörelsen har stor betydelse för ett bra och tryggt samhälle, för att vi ska må bra fysiskt och psykiskt, vara en del av en gemenskap och röra på oss. Det är partierna överens. Men vad vill de göra för att skapa de förutsättningar som behövs?

Under våren har ungdomar ställt frågor till partiledare och partiföreträdare om deras koppling till idrotten men också vad de kan göra från politiskt håll för att hjälpa idrotten. Fram till dess att Almedalsveckan inleds presenteras en intervju per dag på Riksidrottsförbundets Twitter @RFidrotten.  

– Idrottsrörelsen är en kraft som politiken gärna talar gott om och det är vi stolta över. Men det räcker inte. Ord måste leda till handling och även om vi ser att vi är omtyckta för den nytta vi gör måste föreningar över hela landet ges förutsättningar för att kunna fortsätta ordna träningar, tävlingar och matcher. Nära där människor bor måste det byggas nya ytor och renoveringar göras av befintliga där det krävs. Här har goda första steg tagits för nationell samordning. Nu vill vi se att ambitionen leder till åtgärder, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.  

Här är citat från de filmade intervjuerna som presenteras under veckan fram till Almedalsveckan.  

”Det ska inte vara lokaler i ett välfärdsland som Sverige som hindrar unga människor från att hålla på med idrott. Jag tycker att man kan se till att reglera plan- och bygglagen och styrningen av Boverket. Bygger man ett nytt bostadsområde då ska det inte bara finnas en park, det ska också finnas utrymme att röra sig på, idrottsplan eller plats för spontanidrott” 
Johan Pehrson, partiledare Liberalerna  

”Man ska stötta från statligt håll och bygga upp nya idrottshallar, simhallar, arenor Det måste finnas någonstans att gå. Vi har också ett ambitiöst förslag som vi tog fram tillsammans med idrottsrörelsen om att ha en slags idrottsskola för ungdomar 6 till 12 år för att man ska kunna testa på idrotter utan kostnad. För att mer strukturerat få in unga människor redan i unga år” 
Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet

”Vi måste se till att det finns hallar för alla som vill idrotta. Det är framför allt kommunerna som har ansvaret för att planera och också finansiera hallar. Men jag tror att staten kan göra mer också. Dels genom att ge ekonomiskt stöd till kommunerna. Dels genom att ställa krav, till exempel i byggreglerna och rekommendation som kommer från Boverket” 
Per Bolund, språkrör Miljöpartiet  

”Jag tror att ha bra idrottsmöjligheter det är en viktig del för en kommun som vill locka till sig människor att flytta dit. Man bor inte i en kommun om det inte finns bra löpspår eller rimligt bra lokaler. Jag tycker att det är en viktig infrastruktur i en kommun, lika viktig som rondeller och trottoarer” 
Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna  

”Även om det är kommunerna som är ansvariga så kan vi göra en hel del från statens sida. Både i kunskap om hur en idrottsanläggning ska se ut för att vara bra och användas av många men också bidra med något slags ekonomiskt stöd så att det byggs fler idrottsanläggningar. Också i råd till kommuner om hur man planerar ett bra samhälle understryka att idrott behövs när man planerar nya bostadsområden” 
Anders Ygeman, idrottsminister Socialdemokraterna  

”Lokalerna ägs ofta av kommunerna. Det är en kommunal angelägenhet. Centerpartiet är med och styr i olika kommuner. Vi vill ge ökade statsbidrag på nationella nivå till kommunerna så de själva kan bestämma vad de vill satsa på. En viktig del är bra skolor och idrottshallar. Men det avgörs lokalt” 
Annie Lööf, partiledare Centerpartiet 

”Det behövs hallar att träna i, det behövs fotbollsplaner, det behövs idrottsanläggningar. Det är väldigt stor brist på halltider. Där kan man göra mer, bli inkluderad i olika planer tidigare så att man ser till att när nya bostadsområden planeras ska det finnas utrymme både för spontanidrott men också för organiserad idrott” 
Jakob Forssmed, 1:e vice partiordförande Kristdemokraterna 

De tre ungdomar som turats om att intervjua är:
Kaisa Rooba, Olle Wetterhall och Ellinor Aspeqvist. 

Här finns mer information om viktiga frågor för idrottens framtid och idrottsrörelsens arbete inför valet 2022.

Här finns mer information om Riksidrottsförbundets aktiviteter i Almedalen den 6 juli 2022.

För mer information kontakta  

Björn Eriksson 
Ordförande Riksidrottsförbundet  
070-626 46 06