Hem / Alla nyheter / Plats för idrott ett måste för ett hållbart samhälle

Plats för idrott ett måste för ett hållbart samhälle

Plats för idrott är inte bara en idrottsfråga utan en fråga om att skapa ett hållbart samhälle. Stockholm är sämst i klassen på att skapa förutsättningar för våra barn och ungdomar skriver Helene Hellmark Knutsson, Stockholmsidrotten och Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet i Dagens samhälle. 

Stockholm måste byggas hållbart, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det görs inte i dag.

Agenda 2030 målen innebär att vi tillsammans på alla nivåer ska arbeta för bland annat hälsa, jämlika samhällen, jämställdhet samt hållbara städer. För att uppnå de målen behöver politiken samverka med det omgivande samhället.

Idrottsrörelsen är beredd att vara en samarbetspartner för att uppnå dessa mål. Men då måste politikerna skyndsamt ändra sin kortsiktiga besparingspolitik och börja investera i och underhålla de anläggningar som krävs för att barn och unga ska kunna delta i både föreningsidrotten och varje dag kunna få röra sig för att motverka ohälsa, både fysisk och psykisk.

Ideella idrottsledare i Stockholm kämpar varje dag för att barn och ungdomar ska få minnen och erfarenheter för livet tack vare idrottsaktiviteter på tider som är rimliga. Argumenten kan tyckas övertygande, men det räcker uppenbarligen inte. Jämfört med de andra storstäderna är Stockholm sämst i klassen:

• 12 700 göteborgare och 32 300 stockholmare per idrottshall
• 46 500 göteborgare och 93 600 stockholmare per ishall
• 6 500 malmöiter och 11 100 stockholmare per fotbollsplan
• 62 000 göteborgare och 78 000 stockholmare per simhall

I kommunens långsiktiga plan för idrottsanläggningar skriver staden själv att de planerade investeringarna knappt räcker till för att hålla den nivå som finns i dag när staden växer.

Slutsatsen är enkel och tydlig – Stockholm planerar inte för en hållbar stad i dag.

Det skriver Helene Helllmark Knutsson, ordförande Stockholmsidrotten och Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet idag i Dagens samhälle.  

Här kan du läsa hela debattartikeln 

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter