Hem / Alla nyheter / Politiken enig om stöd – men inget besked från regeringen

Politiken enig om stöd men inget besked från regeringen

Samtliga riksdagspartier anser att idrottsrörelsen bör få ekonomiskt stöd från mars 2021 och framåt. Det visar den enkät där Riksidrottsförbundet ställt frågor till partierna. Trots detta finns inget besked från regeringen. Vad väntar politiken på?

– Kanske hoppas politiken på att vaccineringen ska ge möjligheter att lätta på restriktioner och göra det lättare för idrottsrörelsen. Det hoppas självklart alla vi andra också men just nu gäller restriktioner för idrottsrörelsen och samhället och även när de upphör kommer idrottsföreningar och förbund att behöva rusta för att klara verksamheten, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Samtliga partier har i enkäten svarat ja på behov av stöd men inget svar ges på fråga om vilken summa som respektive parti föreslår. På frågan om för vilken period stöd bör ges föreslås till och med september.

– När jag frågar idrottsminister Amanda Lind (MP) vill hon ge fortsatt stöd. När jag frågar riktigt tunga socialdemokrater är oftast svaret att många av de andra partierna inte ställer upp. När jag frågar regeringens samverkansparti Centerpartiet så vill de ge fortsatt stöd om bara regeringen bjuder in. Enligt vår enkät finns det bred enighet, ja faktiskt hundraprocentig enighet. Det måste finnas långsiktighet eftersom pandemin drabbar här och nu och framöver och idrotten behöver besked. Varför kommer det inte? undrar Björn Eriksson.

Idrottsrörelsen har kompenserats till och med februari på grund av corona. Men pandemin och effekterna utav den tar inte slut sista februari. Kravet på stöd utgår från en sammanställning av fyra scenarier kring idrottsrörelsens utveckling 2021 och 2022. I scenarioplaneringen är restriktioner som gäller i samhället tillsammans med samhällsekonomins utveckling de variabler som får störst påverkan på idrottsrörelsen.

– Vi ser en risk i att idrottsföreningar kommer behöva höja sina avgifter och klyftan mellan de som har råd att idrotta och de som inte har råd kommer att öka. Den åldersgrupp med ungdomar som vi kämpar med att behålla kan bli ännu svårare att hålla kvar och ännu svårare att rekrytera efter pandemin med inställda träningar och tävlingar. Det finns risk att vi förlorar en generation unga inom idrotten. Idrottsrörelsen behöver få det stöd de behöver och förtjänar för att fortsatt kunna göra skillnad för så många barn, unga, vuxna och äldre, säger Björn Eriksson.

Läs också Björn Erikssons debattartikel i Göteborgs-Posten

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06