Hem / Alla nyheter / Positivt från regeringen gällande idrottstävlingar på vägar

Positivt från regeringen gällande idrottstävlingar på vägar

Välkommet beslut från regeringen om att ge Trafikverket i uppdrag att se över regler och kostnadsfördelning för evenemang som exempelvis cykellopp på vägar.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur. För idrottsrörelsen har nuvarande regler inneburit stora kostnader som riskerar att omöjliggöra genomförande av många evenemang.

− Det är mycket glädjande att Infrastrukturminister Tomas Eneroth lyssnat till idrottsrörelsens behov och skyndsamt agerat efter uppvaktning från Riksidrottsförbundet tillsammans med berörda specialidrottsförbund. Det uppdrag som regeringen nu har gett åt Trafikverket är ett stort steg framåt och helt nödvändigt för att idrottsevenemang på statliga vägar även i framtiden ska vara möjliga, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Varje år arrangeras ett stort antal tävlingar på vägar för såväl elit och motionärer som barn och ungdomar. Men det nuvarande regelverket som Trafikverket följer gör att de folkhälsofrämjande och elitinriktade idrottsaktiviteterna på vägarna är hotade. Detta eftersom arrangörerna tvingas ta alla kostnader kopplade till åtgärder enligt vägmärkesförordningen (2007:90), exempelvis omskyltning, längs statliga vägar.

− Att ideella föreningar och arrangörer ska ta huvudansvaret för kostnaderna, som kan uppgå till miljonbelopp, är helt orimligt. En mindre arrangör har helt enkelt inte musklerna att kunna ta sig an det. Framtiden för dessa evenemang ser betydligt ljusare ut nu tack vare regeringens beslut i dag, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

För mer information kontakta 
Björn Eriksson 
Ordförande Riksidrottsförbundet 
070-626 46 06