Hem / Alla nyheter / Regeringen föreslår lättnader för motionslopp och publik

Regeringen föreslår lättnader för motionslopp och publik

Regeringen presenterade idag ett förslag till ny begränsningsförordning som från 1 juli ska kunna tillåta fler deltagare vid motionslopp och liknande och mer publik på arenaidrott. Förslaget skickas nu på remiss och beslut väntas efter midsommar.

Regeringen ser att idrotter på väg, vatten och i skog kan ta emot fler utövare än vad nuvarande reglering tillåter. Regeringen ökar också möjligheterna att ta emot mer publik på arenor med flera sektioner. Mer om regeringens förslag till ny begränsningsförordning

– Jag är glad att regeringen har lyssnat på idrottsrörelsen. Det här förslaget gör det möjligt för idrotten att bedriva mer idrott för fler utan att öka riskerna för smittspridning, säger Björn Eriksson.

För idrottsrörelsens del har idrotter som utövas på vatten, snö, väg och i skog drabbats mycket hårt under pandemin på grund av att deras verksamheter – utan avgränsad arena – regleras av just begränsningsförordningen och tidigare ordningslagen. En lag som inte varit utformad med hänsyn till nuvarande pandemi.

Riksidrottsförbundet och drabbade specialidrottsförbund har tillsammans arbetat hårt för att skapa förutsättningar för dessa idrotter att bedriva så mycket verksamhet som möjligt. Inte minst utifrån att de bedrivs på stora ytor och utan nära kontakt. Regeringens nya förslag till begränsningsförordning innebär för idrotten att begränsningen av antal deltagare ska gälla i start- och målområde och inte hela banan – något som idrottsrörelsen tydligt framfört under en längre tid.

Dessutom öppnas för mer publik på arenor som tar emot publik på olika sektioner. Ett synsätt som Riksidrottsförbundet tillsammans med specialidrottsförbund pekat på under en längre tid.

– Självklart har idrottsrörelsen fortsatt förståelse för att det är successiva ökningar som kommer att vara aktuella för idrottsrörelsen, precis som för samhället i stort. De här förslagen visar att regeringen till slut har lyssnat. Det är fortsatt viktigt med så god framförhållning som möjligt för de olika stegen i öppningsplanen för att underlätta planeringen för idrottsrörelsen, säger Björn Eriksson.

Förslaget skickas nu på remiss. Beslut väntas efter midsommar och ska gälla från den 1 juli.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06