Hem / Alla nyheter / Remiss om förändringar i idrottsgymnasiesystemet

Förslag från regeringen att ändra riksidrottsgymnasier

Regeringen föreslår att systemet med både riksidrottsgymnasier, RIG, och nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU, görs om. Riksidrottsförbundet ska nu diskutera förslaget i dialog med specialidrottsförbunden.

– Vi välkomnar förslaget från departementet och utbildningsminister Anna Ekström och ser nu fram emot att ta del av innehållet i detalj, säger Peter Mattsson, verksamhetsområdeschef för idrottsutveckling vid Riksidrottsförbundet.

Förslaget har föregåtts av en översyn som utbildningsministern beslutade om efter önskemål från både Skolverket och Riksidrottsförbundet. I beredningen av förslaget har såväl ett antal av departementet utvalda specialidrottsförbund som Riksidrottsförbundet deltagit. Även företrädare för skolhuvudmännen har medverkat.

– Som vi förstår förslaget så här långt har departementet tagit hänsyn till de varierande behov som föreligger hos olika idrotter, till exempel de skillnader som finns mellan individuella idrotter och lagbollidrotter. Även om det totala antalet öppningar för att läsa ämnet specialidrott blir färre så ökar antalet platser med riksintag. Det borgar för ett rättvisare system. Dessutom kompletteras detta med ökade möjligheter i form av specialisering inom ämnet idrott och hälsa vilket är mycket bra, fortsätter Peter Mattsson.

Riksidrottsförbundet ska nu studera utbildningsdepartementets förslag, föra dialog med specialidrottsförbunden och med hjälp av detta så småningom avge sina synpunkter till departementet. Även specialidrottsförbunden har möjlighet att till departementet inkomma med egna synpunkter på remissen.

För mer information kontakta

Peter Mattsson
Verksamhetsområdeschef Idrottsutveckling Riksidrottsförbundet
070-615 05 71