Hem / Alla nyheter / RF fortsätter samverka med Polisen i arbetet mot brottslighet

RF fortsätter samverka med Polisen i arbetet mot brottslighet

Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten har enats om fortsatt gemensamt arbete mot all idrottsrelaterad brottslighet. Målet är att idrottsutövare, funktionärer, ledare och publik ska känna sig trygga i samband med idrottsarrangemang.

– Tyvärr utmanas idrottsrörelsen av personer som med olagliga metoder vill utnyttja vår verksamhet för sin egen vinnings skull. Det är matchfixning och otillåten påverkan som också riskerar att leda till hot och våld men även andra former av kriminalitet som försöker nästla sig in. Samverkan med Polismyndigheten är en förutsättning för att vi ska kunna få bort dessa personer från idrottsrörelsen och värna en trygg miljö, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Överenskommelsen omfattar följande områden:

  • Gemensamt mål: Idrottsevenemang – trygga och säkra för alla
  • Gemensamt mål: Arbete mot idrottsrelaterad brottslighet – hot, våld och annan otillbörlig påverkan samt matchfixning
  • Gemensamt mål: Arbete mot allvarliga angrepp som terrorism i samband med idrottsevenemang

Sedan 2018 samverkar Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten mot brottslighet i anslutning till idrott. Efter en översyn har nu överenskommelsen reviderats och parterna har enats om ett fortsatt långsiktigt arbete. Överenskommelsen ska också öka samverkan mellan samtliga aktörer involverade inom idrotten samt ge inriktning för samverkansparter på nationell, regional och lokal nivå.

– Vi har en allvarlig utveckling gällande den idrottsrelaterade brottsligheten, därför är det viktigt att vi arbetar gemensamt mot den här typen av brottslighet tillsammans med Riksidrottsförbundet och andra aktörer, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Överenskommelsen i sin helhet (pdf)

Mer om Riksidrottsförbundets arbete med säkerhet och rent spel

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Polisens nationella mediecenter
010-56 391 70