Hem / Alla nyheter / Riksidrottsmötet beslutade om ett stärkt stöd till specialidrottsförbunden

Riksidrottsmötet beslutade om ett stärkt stöd till specialidrottsförbunden

Idrottens utmaningar i form av att nå fler barn och ungdomar, en starkare parasport, idrott hela livet och en elitsatsning värd namnet står i fokus när Riksidrottsmötet beslutade om mer resurser till specialidrottsförbunden.

Ett flerårigt arbete inleds för att minska kostnaderna för Riksidrottsförbundets nationella och regionala verksamhet, och därigenom kunna öka stödet till specialidrottsförbunden med 100 miljoner kronor under perioden 2022–2025. I strategin ingår också att försöka öka såväl statsbidrag som övriga intäkter.

En lång debatt med flera talare föregick RF-stämmans beslut att stärka stödet till specialidrottsförbunden.

– Specialidrottsförbunden ges här ett ökat utrymme för att stärka rekryteringen, främst bland barn och ungdomar, och öka tillgängligheten. Helt enkelt se till att svensk idrott är världens bästa. Det blir ytterligare ett tydligt steg i idrottsrörelsens gemensamma strategi för att fortsätta utveckla idrotten mot målen i Strategi 2025, säger Tommy Ohlström, vice ordförande Riksidrottsförbundet.

Vad beslutet innebär

  1. Stöd till specialidrottsförbunden ska öka med minst 60 miljoner kronor under perioden fram till nästa riksidrottsmöte. Ökningen ska ske kontinuerligt under perioden med målet på 30 miljoner kronor 2022 och 30 miljoner kronor 2023.
  2. Riksidrottsstyrelsen ska föreslå ytterligare ökningar vid stämman 2023 avseende 2024 och 2025, där målet är ytterligare 40 miljoner kronor uppdelat på 20 miljoner kronor per år. Totalt ska stöd till specialidrottsförbunden öka med 100 miljoner kronor för perioden 2022 till 2025.
  3. Stöd till specialidrottsförbund ska i så stor utsträckning som möjligt vara fritt från styrande riktlinjer och ge förutsättningar för en förenklad administration och rapportering.
  4. Det direkta stödet till idrottsföreningar ska inte minskas till och med 2025.
  5. Idrottsrörelsen ska också gemensamt inleda en idrottspolitisk offensiv för ökade statsbidrag men också för att öka övriga intäkter. Ambitionen är att nå 100 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Riksidrottsstyrelsens kommer, vilket redovisades på Riksidrottsmötet, att inrätta ett råd med förtroendevalda från medlemsförbunden som ska kopplas till arbetet med att stärka stödet till förbunden.

Ärendeordning och möteshandlingar inför Riksidrottsmötet

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet
070-564 52 16