Hem / Alla nyheter / Riksidrottsstyrelsen föreslår kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden

Riksidrottsstyrelsen föreslår kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden

Riksidrottsstyrelsen föreslår till Riksidrottsmötet den 28–30 maj ett stärkt stöd till specialidrottsförbunden, stärkt elitidrott och satsning på idrott för personer med funktionsnedsättning.

I ett nytt idrottsövergripande elitidrottprogram beskrivs hur det av RF, SOK och Parasport Sverige samordnade elitidrottsstödet ska fortsätta utvecklas för att vända en negativ trend för svensk elitidrott. Programmet innehåller mål för ökat stöd, samverkan med akademin för att stärka satsningen på idrott och utbildning (dubbla karriärer) samt elitidrottsnära forskning tillsammans med tränar- och utbildningsinsatser.

– Elitidrott engagerar och vi behöver kraftsamla för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra idrottare och förbund. Pandemin har påverkat elitidrotten hårt, men kanske ännu mer de som satsar mot elit men ännu inte är där, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Till stämman föreslår även Riksidrottsstyrelsen att inrätta och erbjuda förbund och föreningar ett kompetensstöd inom parasport. RF samverkar med Parasportförbundet för en stegvis övergång av stödfunktionen till RF.

– Vi behöver bli ännu bättre på att inkludera personer med funktionsnedsättning i vår verksamhet. Vi kan också se att pandemin har slagit hårt mot just denna målgrupp och här behöver vi stärka arbetet för att nå våra mål i Strategi 2025.

Riksidrottsstyrelsen föreslår även att ett flerårigt arbete inleds för att minska kostnaderna för Riksidrottsförbundets nationella och regionala verksamhet och därigenom kunna öka stödet till specialidrottsförbunden. Detta efter en motion till Riksidrottsmötet om kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden.

– Vi riktar blicken inåt den nationella och regionala stödverksamheten, det som Riksidrottsförbundet och våra RF-SISU distrikt arbetar med då vi förstått att det är vad som önskas. Riksidrottsstyrelsen föreslår att ett råd inrättas med förtroendevalda från medlemsförbunden utifrån den modell vi arbetat efter under pandemin. Då kan vi tillsammans återstarta kraften i hela idrottsrörelsen och forma en sammanhållen strategi med mål att nå ökat stöd till förbunden för att fortsätta utveckla idrotten mot de gemensamma målen i Strategi 2025, säger Björn Eriksson.

Förslag och övriga möteshandlingarna till Riksidrottsmötet          

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06