Hem / Alla nyheter / Riksidrottsstyrelsen stoppar ekonomiskt stöd till Taekwondoförbundet

Riksidrottsstyrelsen stoppar ekonomiskt stöd till Taekwondoförbundet

Riksidrottsstyrelsen stoppar utbetalningar av ekonomiskt stöd till Svenska Taekwondoförbundet. Anledningen är allvarliga värdegrundsavvikelser som inte åtgärdats.

– Det är inte ett lätt beslut men helt nödvändigt att det tas och det är första gången i Riksidrottsförbundets historia som vi tvingas till detta. Svenska Taekwondoförbundet har getts möjlighet att åtgärda de brister som påpekats men det har inte gjorts och det interna arbetet har inte lett till de förändringar som krävs, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Under 2020 och 2021 har Svenska Taekwondoförbundet haft reducerat ekonomiskt stöd med krav att förbättra styrning och samarbete med sina två grenförbund, Svenska Taekwondounionen och Svenska ITF-förbundet, för att bland annat säkerställa att beslut tas inom den demokratiska strukturen. Riksidrottsförbundet har erbjudit Svenska Taekwondoförbundet stöd med lednings- och styrningsfrågor men samarbetssvårigheter inom förbundet har inneburit att åtgärder inte genomförts.

Riksidrottsstyrelsens beslut innebär stoppat ekonomiskt stöd till Taekwondoförbundet men föreningarna bibehåller sitt stöd. Även Taekwondoförbundets möjlighet att söka återstartsstöd för 2022 stoppas.

– Demokratin är idrottsrörelsens ryggrad och vi måste värna att verksamhet drivs utifrån den. Det är djupt beklagligt att vi tvingats till dessa åtgärder samtidigt som vi ser att så gott som alla av förbundets föreningar har en väl fungerande verksamhet. Vi kommer därför att säkra upp så föreningarna inte drabbas av förbundets oförmåga, säger Björn Eriksson.

Om Svenska Taekwondoförbundet förändrar sitt arbetssätt och visar vilja att verka som ett förbund på lång sikt kommer Riksidrottsförbundet se över möjligheten att åter ge såväl praktiskt som ekonomiskt stöd.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06