Hem / Alla nyheter / Rörelsefaktorn – för mer idrott och rörelse i stadsplanering

Rörelsefaktor – för mer idrott och rörelse i stadsplanering

Riksidrottsförbundet och arkitektkontoret FOJAB lanserar idag Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera idrott och rörelse i stadsmiljön och samhällsplaneringen. Samtidigt inleds flera pilotprojekt där verktyget används.

Forskning och undersökningar visar att den fysiska aktiviteten bland befolkningen minskar både bland barn och vuxna. Ytor för idrott och rörelse är av stor vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig och är en viktig faktor för bättre folkhälsa. Målet med arbetet har varit att synliggöra fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. 

– Med hjälp av verktyget kan vi tydliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar fysisk aktivitet och ge en helhetsbild för alla olika typer av rörelse. Ett sådant här gemensamt ramverk underlättar också för samverkan mellan olika roller och aktörer, vilket är centralt för att uppnå ett bra resultat, säger Emma Pihl, initiativtagare till Rörelsefaktor och arkitekt på FOJAB.

Rörelsefaktor kan användas i olika skalor i planering och byggande, från det översiktliga till det detaljerade. För många andra frågor inom samhällsplaneringen finns det regler eller riktlinjer att förhålla sig till, men för rörelse finns inte något liknande. Genom att nu presentera Rörelsefaktor kan idrott och rörelse få en starkare och tydligare roll i utvecklingen av städer och samhällen.

– Med rätt placering, innehåll och utformning bidrar dessa ytor och funktioner till en bättre folkhälsa och till det sociala livet och gemenskapen i städerna. Det finns stor potential i att låta idrott och rörelse spela en viktigare roll i städernas utformning, säger Åsa Samuelsson, som även hon är initiativtagare till Rörelsefaktorn och arkitekt på FOJAB.

Kommuner från hela landet, Boverket, Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, byggbolag och många fler aktörer har under processen bidragit med expertkunskap.

– Vi är glada att så många har varit med och bidragit med sina erfarenheter till Rörelsefaktorn och att så många har varit positiva. Det visar att det finns ett behov av att arbeta med idrott och rörelse i stadsplanering och att det hittills saknats ett verktyg, säger Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet.

Rörelsefaktor finns nu att ladda ner samtidigt som verktyget kommer börja användas i skarpt läge. Riksidrottsförbundet och FOJAB kommer tillsammans med Karlshamns kommun, som är först ut, att testa verktyget.

– Vi ser fram emot att genomföra en process tillsammans med FOJAB och Riksidrottsförbundet. Att synliggöra frågor om idrott och vardagsrörelse är en viktig pusselbit i planeringen och för de boende i Karlshamn säger Lena Jarl Hellgren som arbetar som planarkitekt på Karlshamns kommun.

Lästips: Närhet till anläggning gör oss aktivare

För mer information kontakta

Jonnie Nordensky
Sakkunnig anläggnings och idrottsmiljöfrågor
08-669 62 14