Hem / Alla nyheter / Rörelsesatsningen tar sikte mot 2025

Rörelsesatsningen tar sikte mot 2025

RF fortsätter satsa på barns rörelse och idrott i samband med skoldagen. Inom ramen för Rörelsesatsning i skolan utvecklar vi verksamheten i våra distrikt, med målet att 2025 ha nått minst hälften av landets skolor i årskurs F–6.

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som inleddes 2018 med syftet att ge de minst aktiva barnen, framför allt från idrottssvaga områden, möjlighet till mer idrott och rörelse under skoldagen. Satsningen handlar också om att bygga broar mellan skolan och idrottsrörelsen.

Nu utvecklar RF satsningen med sikte mot 2025, vilket i längden förväntas stärka såväl föreningsidrotten som folkhälsan och skolresultaten. I de nya riktlinjerna från Riksidrottsstyrelsen (RS) framgår att satsningen från och med 2021 på ett tydligare sätt ska agera samverkande kraft mellan skolan och idrottsrörelsen.

– Det känns otroligt skönt att vi får förtroendet att fortsätta arbetet. Nu kan vi lägga upp en långsiktig plan tillsammans med skolor och föreningar runt om i Sverige, säger Kristin Ekblom som projektlett Rörelsesatsning i skolan sedan starten 2018.

Riksidrottsstyrelsen har i riktlinjerna också antagit två mätbara mål för satsningen* i linje med Strategi 2025 och utvecklingsresan En ny syn på träning och tävling. Målen är att till och med 2025 ha nått minst 50 procent av landets skolor (F–6) och att 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen. Skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.

– För att nå de uppsatta målen krävs att alla hjälps åt. Jag tror att vi genom dialog och nätverk kommer att komma långt. Vi ser att många kreativa lösningar har växt fram, inte minst under året som varit med coronapandemin. Vi måste ta situationen på allvar, alltför många barn rör på sig alldeles för lite, säger Kristin Ekblom.

*Observera att RF:s riktlinjer och mål är beslutade utifrån de resurser som finns fram till våren 2022 och gäller alltså inte formellt ända fram 2025. En fortsatt satsning 2022–2025 är beroende av framtida beslut från regeringen och RS.

För mer information kontakta

Kristin Ekblom, projektledare Rörelsesatsning i skolan
072-236 16 97
This is a mailto link

Rörelsesatsning i skolan är ett rikstäckande projekt som drivs av samordnare i de 19 RF-SISU distrikten. Projektet samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning.