Hem / Alla nyheter / Sänkt reklamskatt och höjd gräns ger mer pengar till idrott

Sänkt reklamskatt och höjd gräns ger mer pengar till idrott

Regeringen föreslår att reklamskatten sänks från 7,65 procent till 6,9 procent och att beloppet för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor från 2020.

Regeringen har tagit fram ett förslag som innebär att skatten på annonser och reklam sänks från 7,65 procent till 6,9 procent av beskattningsvärdet samt att beloppet för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor. Nu ska förslaget ut på remiss under sommaren och ambitionen är att beslut ska fattas av riksdagen under hösten så att förslaget börjar gälla 1 januari 2020.

- Det är glädjande nyheter. Vi vill använda så mycket resurser som möjligt till mer idrott. Ett steg i rätt riktning, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.

I promemorian skriver regeringen att höjningen av redovisningsgränsen beräknas leda till att ca 400 skattskyldiga inte längre kommer att vara redovisningsskyldiga för reklamskatt. De kommer således inte heller behöver betala någon reklamskatt. Dessa bedöms utgöras av idrottsföreningar samt mindre företag.

- Förutom att idrottsföreningarna får mer resurser för idrott så slipper flera hundra föreningar administrationen med redovisning och inbetalning när gränsen för reklamskatten höjs till 100 000 kronor, säger Stefan Bergh.

Riksidrottsförbundet har länge drivit att reklamskatten för idrottsföreningar ska avskaffas. En position som nu också regeringen anammar. I promemorian skriver regeringen att ändringarna är ett ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten.

- Ett totalt avskaffande av reklamskatten skulle betyda mycket för föreningarna och samtidigt skulle det påverka statens intäkter marginellt. Med extra resurser kan vi göra mer med våra 650 000 ledare. Det här är en vinstaffär för hela samhället, idrotten gör Sverige starkare, säger Stefan Bergh.

För mer information kontakta

Mattias Hjelmberg
Riksidrottsförbundet
08-699 61 54

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter