Hem / Alla nyheter / Så var 2019 – så blir 2020

Så var 2019 – så blir 2020

Trygg idrott och jämställdhet stack ut positivt under året, menar generalsekreterare Stefan Bergh som tillsammans med ordförande Björn Eriksson summerar året. I spaningen mot 2020 hoppas de båda på ett lyft för frågan om plats för idrott.

RF/SISU-duon listar de viktigaste frågorna under 2019, i en intervju i podden Idrott och politik.

Stefan Bergh börjar med att lyfta fram trygg idrott:

– Vi pratar mycket om trygg idrott inom idrottsrörelsen och i år har vi från RF:s sida fyllt begreppet med ett innehåll. Vi har numera en egen idrottsombudsman som stödjer föreningar och förbund med olika viktiga frågor, men också ett visselblåsarsystem för den som vill berätta om saker som inte fungerar bra i en förening. De här två sakerna tror vi är ett viktigt stöd för föreningar och förbund för att skapa en idrott som bedrivs på rätt villkor.

RF/SISU:s generalsekreterare gläds också över att idrottsrörelsen rör sig framåt i jämställdhetsfrågan. För varje år som går görs fler saker, både på RF och hos specialidrottsförbunden.

– Våra medlemsförbund arbetar hårt med frågan. Vi vet att år 2021 ska alla styrelser på nationell nivå ha en jämställd sammansättning, och många föreningar och förbund arbetar hårt med att säkerställa att det faktiskt blir så. Vi har också utbildat 3500 utbildare som i sin tur ska nå ut med jämställdhetsfrågan ännu mer. Med så många ”bärare” av frågan tror jag att det kommer bli lite snabbare resultat.

En annan, mer negativ, fråga kommer upp när Stefan Bergh blickar tillbaka. Det handlar om matchfixing och en spelmarknad som bland annat tillåter pengaspel på enskilda händelser i matcher.

– Det här är en fråga som vi ägnar oss hårt åt, för det här gagnar faktiskt matchfixing. Den utvecklas och får ett fäste som vi tycker är otroligt allvarligt för framtiden. Den här frågan har blivit viktig för oss eftersom den hotar grundläggande värden i idrottens idé.

Björn Eriksson, ordförande i RF och SISU, pekar ut två frågor som varit viktiga under 2019 och kommer fortsätta vara det: folkhälsa och tillgång till ytor att idrotta på.

– Senast när jag var i Säffle och invigde en simhall var det de två frågorna som kom upp. Det visar att idrottsrörelsen är samlad kring våra fokusfrågor.

Spaning mot 2020

Idrottsrörelsen jobbar med väldigt många olika frågor och många av dem är viktiga för framtiden. I en spaning mot 2020 pekar Björn Eriksson på just plats för idrott som en av de viktigaste. Här hoppas han på ett genombrott.

– Jag tycker det är lite kul att regering och andra börjar säga att det måste finnas någon plats att idrotta på. Det här tror jag kommer bli stort och jag hoppas på ett rejält genombrott där vi alla som håller på med det här går ihop tillsammans, inte sitter på våra egna kammare. Så det blir ett lyft – kalla det ”lokallyft” efter något liknande.

Stefan Bergh fyller i:

– Det du pratar om nu är helt centralt. Bland våra medlemmar säger 90 procent ”ge oss fysisk miljö, det är det som är största hindret mot vår utveckling”.

Hans egen spaning för 2020 handlar mycket om Strategi 2025. Hur vi på olika sätt ska förändra vårt sätt att leda, hur vi tränar, hur vi tävlar, hur vi utbildar, hur vi når ut till fler tjejer och hur vi lyckas inkludera fler medlemmar. Förändringsarbetet är ännu i ett tidigt skede och kommer bli ett stort fokus även 2020.

– Nyckeln till framgångsrik förändring är uthållighet – att orka kämpa med de här frågorna och målen i flera år framåt.

Stefan nämner också det nya ekonomiska stödsystem som är starkt kopplat till Strategi 2025 och som slår igenom med full kraft under 2020.

– Ekonomiskt stödsystem är kanske ett väldigt ointressant ord för en bred allmänhet men för idrottsrörelsen betyder det massor. För nu styr vi våra statsmedel mot frågor som gagnar vårt utvecklingsarbete.