Hem / Alla nyheter / Simförbundet inkluderar i ledning

Simförbundet inkluderar i ledning

Genom projektet Simidrott för alla har personer med annan etnisk bakgrund än svensk de senaste åren fått möjlighet att kostnadsfritt utbilda sig till simidrottsledare inom sina simföreningar.

Under 2017 genomförde Svenska Simförbundet en stor undersökning för att kartlägga hur 300 föreningar arbetade med inkludering. Förbundet anordnade workshops för att föreningar skulle kunna inspireras av varandra. En folder togs fram som översattes till sju olika språk och innehöll bland annat information om varför det är viktigt att kunna simma, och om hur föreningarna fungerar.

– När kartläggningen var klar funderade vi vidare kring hur vi skulle kunna göra skillnad i vår verksamhet på riktigt. Vi kom fram till att vi ville genomföra en ledarsatsning. Vi tänkte att ledare med annan etnisk bakgrund än svensk kunde skapa fina förebilder för unga och på så vis bidra positivt för inkluderingen, säger Christina Sandin, simkunnighetsansvarig på Svenska Simförbundet.

Under 2018 och 2019 har föreningarna fått ansöka om att vara med i projektet Simidrott för alla. Det har inneburit att ledare med annan etnisk bakgrund än svensk har kunnat utbilda sig till simidrottsledare kostnadsfritt. Personerna som utbildats har dessutom fått extra stöd i föreningen med en egen mentor och en lokal projektledare.

Projektet Simidrott för alla har för många föreningar blivit ett tankesätt att arbeta vidare med inkludering utifrån ledarrekrytering.

– Vi har bevittnat så många solskenshistorier genom projektet. Det har betytt mycket för föreningarna som har deltagit, men givetvis också för deltagarna. De har fått en utbildning, ett nytt kontaktnät och erbjudande om jobb som simidrottsledare. Det är fantastiskt!

Vad har varit det svåraste med att jobba med inkludering?

– Det krävs att det är många i en förening som vill samma sak, för det innebär en hel del jobb att göra en förändring. Men de föreningar som lyckas har berättat att arbetet betytt mycket och har berikat deras förening.

Under 2020 har Svenska Simförbundet tagit nästa steg i arbetet. Projektet har bytt namn till Simidrott når alla.

– Målet i år är att ta fram material för att sprida de lärdomar vi och våra föreningar har kunnat dra av Simidrott för alla. Vi vill även ge tidigare deltagare möjlighet att fortbilda sig inom simidrotten.

Nästa steg i förbundets inkluderingsarbete är att arbeta vidare med att sprida alla lärdomar från Simidrott för alla. På så sätt kan ännu fler föreningar arbeta medvetet med att inkludera fler i sin verksamhet.

Svenska Simförbundets tips för lyckad inkludering

  • Lyft föreningar som gör ett bra arbete med inkludering, så att andra föreningar kan få upp ögonen för hur de kan gå tillväga.
  • Våga testa nya idéer när det gäller ledarrekrytering. Många föreningar beskriver att det är problematiskt att rekrytera nya ledare, men det finns sannolikt ställen som de inte har letat på.
  • Ge nya ledare mentorer, så att de får en egen kontaktperson och lite extra stöd i sin nya roll.

Artikeln är hämtad från Idrottsrapporten 2020. Där hittar du färska siffror om idrottsrörelsens strategiarbete mot 2025, exempel på vad som händer i föreningar och förbund och en genomgång av idrottsrörelsens utvecklingsresor. Läs hela Idrottsrapporten 2020