Hem / Alla nyheter / Skärpta restriktioner i Uppsala – vad gäller för idrotten?

Skärpta restriktioner i Uppsala – vad gäller för idrotten?

Region Uppsala har skärpt restriktionerna i länet för att minska den ökande smittspridningen av coronaviruset. RF uppmanar idrottsrörelsen att fortsätta hålla i och hålla ut för att på bästa sätt bidra till minskad smittspridning.

Från och med den 20 oktober fram till 3 november uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

  • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
  • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Riksidrottsförbundet har efter dialog med Folkhälsomyndigheten fått förtydligande att idrottsverksamhet som bedrivs enligt de allmänna råd som gäller i hela landet kan fortsätta som tidigare, men med följande tillägg:

  • Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten, som exempelvis många kampsporter, bör skjuta fram tävlingar och ändra upplägg och innehåll i träning så att nära fysisk kontakt undviks till dess att nya rekommendationer kommer från Region Uppsala.
  • Idrottsutövare, ledare och domare ska i möjligaste mån undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.
  • Idrottsverksamheter ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus.
  • Idrottsutövare, ledare och domare som reser till eller från Uppsala ska överväga risken för smittspridning inför deltagande i idrottsevenemang.
  • Verksamheter ska skjutas fram eller ställas in om det inte får betydande konsekvenser.

Riksidrottsförbundet uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare, ledare och domare att göra kloka val för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser.

Mer information

Folkhälsomyndighetens nyhetstext om Uppsala län

Folkhälsomyndighetens beslut om Uppsala län

Folkhälsomyndighetens ändring av allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19