Hem / Alla nyheter / Slopad reklamskatt från 2022

Slopad reklamskatt från 2022

Regeringen har lagt förslag om att slopa reklamskatten från 2022. För idrottsföreningar skulle förslaget innebära minskade utgifter och minskad administration.

– Det är en fråga som idrottsrörelsen jobbat för att få gehör för i decennier. Ett glädjande förslag som gör att idrottsrörelsens ideella föreningar kan fokusera än mer på idrott och inte på administration och skatt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.   

Skatten betalas idag av idrottsföreningar för den reklam de har på matchställ, affischer, skyltar och liknande. Omkring 1 600 idrottsföreningar betalar ungefär 45 miljoner kronor i reklamskatt per år. Från 2020 sänktes reklamskatten men föreslås slopas helt från 1 januari 2022. 

Regeringens nyhet om förslaget

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06