Hem / Alla nyheter / Ta hänsyn till idrottsrörelsens mångfald i pandemilagen

Ta hänsyn till idrottsrörelsens mångfald i pandemilagen

Riksidrottsförbundet välkomnar pandemilagen men förtydliganden behövs för att den eftersökta träffsäkerheten ska nås. Det är en av flera punkter i det svar som RF idag skickat in gällande den pandemilag som föreslås träda i kraft den 15 mars 2021.

Läs RF:s remissvar om ny pandemilag

– Vi välkomnar en pandemilag men ska den få önskad träffsäkerhet är det mycket viktigt att hänsyn tas till idrottsrörelsens mångfald för att inte begränsa det som är viktigt för folkhälsa och som kan genomföras smittsäkert. Det gäller både aspekter av inomhus kontra utomhus. Möjlighet till idrott för barn och ungdomar bör prövas särskilt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

För att inte tappa tid är det mycket viktigt att arbetet med föreskrifter och handläggningen med anledning av pandemilagen sker parallellt av berörda myndigheter.

– Alla regelverk och administrativa rutiner behöver vara på plats samtidigt som lagen träder i kraft, senast den 15 mars 2021, så att den kan användas omgående. Särskilt för smittsäker idrott som idag förbjuds och inte kan genomföras, säger Björn Eriksson.

Några punkter som RF ser behov av förtydliganden kring:

  • Varje begränsning behöver omprövas frekvent för att följa om den ger eftersträvad effekt. Detta för att inte begränsa möjligheter till god folkhälsa – och speciell hänsyn bör tas till barns behov av fritidsaktiviteter.
  • Lagförslag gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är välkommet – men viktigt att nytt förslag tar hänsyn till arenakapacitet och flöden vad gäller publik och även hänsyn till idrott i skogen, på vatten, väg eller snö, som sker utomhus över stora ytor, utan fysisk kontakt med stora möjligheter till varierade flöden genom starttider med mera.

– Både publik vid idrottsevenemang och motionslopp där utövarna räknas istället för publik har begränsats på ett oproportionerligt sätt. För att det verkligen ska vara träffsäkert är det viktigt att den idrottsliga verksamhet som utifrån ett smittskyddsperspektiv kan genomföras, också får genomföras för folkhälsans skull, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06