Hem / Alla nyheter / Temavecka jämställdhet om kvinnors rätt och röst

Temavecka jämställdhet om kvinnors rätt och röst

Med start den 8 mars genomför RF och SISU tillsammans med våra distrikt en temavecka med fokus på jämställdhet. Årets tema är kvinnors rätt och röst i idrotten – framför allt kopplat till jämställdhet i styrelser och beslutande och rådgivande organ.

Riksidrottsförbundet har de senaste åren trappat upp arbetet för en mer jämställd idrottsrörelse. Arbetet innefattar bland annat fokus på representation i idrottens styrelser och utbildningsinsatser. I juni 2021 träder en ändring av Riksidrottsförbundets stadgar i kraft som innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar.

– Det är viktigt att stadgeändringen som rör representation i styrelser inte bara blir en avcheckning som säger ”nu är vi jämställda” utan även får handla om kvalitativa aspekter. Därför har vi under de senaste åren satsat på utbildningar, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Jämställdhetsveckan 8–12 mars blir ytterligare ett tillfälle att lyfta dessa frågor och visa på vilka verktyg som finns för att stötta specialidrottsförbund och idrottsföreningar på vägen.

Ett av de nya verktygen är Kompetenspoolen som består av en grupp noga utvalda personer från specialidrottsförbund och idrottsföreningar med specialkunskap i jämställdhet och inkludering. Kompetenspoolen finns till för att stötta och utveckla förbundsstyrelser och ge ökad kunskap i jämställdhetsfrågor.

– Vi behöver bli fler som ser till att de här frågorna hamnar högt upp på agendan. Det kan inte bara vara ett fåtal personer som driver arbetet framåt utan fler behöver visa att de tycker att arbetet för inkludering och jämställdhet är viktigt. Där blir vi ett första steg för styrelser att våga börja jobba med de här frågorna på allvar, säger Azuka Nnamaka som jobbar med Trygg idrott på Svenska Friidrottsförbundet och är med i Kompetenspoolen.

– Styrelsens mandat, kunskap och engagemang är en förutsättning för ett lyckat jämställdhetsarbete. Även om vi trappat upp arbetet med Kompetenspoolen och fler verktyg för styrelser så kommer inte fortsatt utveckling mot jämställdhet av sig självt utan kräver att vi tillsammans driver arbetet framåt, säger Sofia B Karlsson, sakkunnig jämställdhet och inkludering, Riksidrottsförbundet.

Ett annat verktyg är utbildningen Fifty/Fifty som består av sex digitala lektioner riktade till förenings- och förbundsstyrelser. I den sista lektionen tar styrelsen fram en åtgärdslista med insatser som ska göra verksamheten mer jämställd. Fifty/Fifty lanserades för drygt ett år sedan av Värmlands Innebandyförbund, RF-SISU Värmland och Svenska Innebandyförbundet. Genom ett samarbete med RF och SISU kan Fifty/Fifty användas kostnadsfritt av idrottsrörelsen i hela landet fram till november i år.

Jämställdhetsveckan inleds den 8 mars med seminariet Kvinnors rätt och röst i idrotten under 100 år, med anledning av internationella kvinnodagen och 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt i Sverige. Seminariet leds av Helena Tolvheden, docent i historia på Stockholms universitet, som föreläser om kvinnors förutsättningar i idrotten under det senaste seklet.

Mer om RF:s arbete med jämställdhet

Poddtips: Här pågår föreningsidrottom jämställdhet med Sofia B. Karlsson.

För mer info kontakta

Sofia B. Karlsson
Sakkunnig jämställdhet och inkludering Riksidrottsförbundet
08-699 61 77